Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Giống nhau:Cả biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn đều có giai đoạn trứng, sau non, sâu trưởng thành.Khác nhau:+ Biến thái hoàn toàn:- Vòng đời trải qua 4 giai đoạn.- Có giai đoạn nhộng.+ Biến thái không hoàn toàn:- Vòng đời trải qua 3 giai đoạn.- Không có giai đoạn nhộng tầm.

Bạn đang xem: Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái

Phát triển qua biến thái hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng (sâu bướm ở côn trùng) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành. Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.Phát triển qua biến thái không hoàn toàn: là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống con trưởng thành (ví dụ: châu chấu không có cánh hoặc cánh chưa phát triển đầy đủ). Trải qua nhiều lần lột xác, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

*

Thế nào là biến thái của côn trùng giúp nhé ahhi


Đúng 1
Bình luận (0)

- Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái.

- Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.


Lớp 11 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

- Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái:

+ Phát triển của động vật qua biến thái là kiểu phát triển có sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

+ Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

- Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

+ Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trường thành.

Xem thêm: Soạn Bài Hoạt Động Ngữ Văn Làm Thơ 7 Chữ Ngắn Gọn Nhất, Soạn Văn 8: Hoạt Động Ngữ Văn: Làm Thơ Bảy Chữ

+ Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.


Đúng 0

Bình luận (0)

Phân biệt (giống và khác nhau) phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.


Lớp 11 Sinh học
1
0
Gửi Hủy

Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biến thái và không qua biến thái

Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái

Con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành.

Con non có sự thay đổi đột ngột hình thái, cấu tạo và sinh lí mới biến đổi thành con trưởng thành.

Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác.

Con non phát triển thành con trưởng thành cần trải qua giai đoạn lột xác

Phân biệt sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn

Ấu trùng (sâu ở côn trùng, nòng nọc ở ếch nhái) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành.

Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành.

Xem thêm: Xác Định Parabol Y = Ax2 + Bx + 2 Biết Rằng Parabol Đó : Đi Qua Điểm B(

Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (giai đoạn nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.