Câu hỏi trắc nghiệm toán 6 chương 1

  -  
A.D = Việt Nam, Lào, CampuchiaB.D = cả nước, CampuchiaC.D = VN, LàoD.Đáp án khác

Câu 2:Mã câu hỏi:118159

Các mon làm sao dưới đây thuộc tập đúng theo B có phần lớn tháng(dương lịch) chỉ có 30 ngày vào năm


A.tháng một, tháng bố, mon năm, mon bảy, tháng chín, tháng mười mộtB.tháng hai, tháng tứ, tháng sáu, mon tám, mon mười, tháng mười haiC.mon nhì, mon tứ, tháng sáu, mon tám,mon chín,mon mười mộtD.tháng tứ,tháng sáu, tháng chín, mon mười một

Câu 3:Mã câu hỏi:118160

Cho nhì tập hợp:A= a,o,p,l,q và B= a,b,e,r,q.Hãy cho thấy tập hợp như thế nào gồm tất cả các bộ phận của A và các phần tử của B trùng nhau :


A.F = a,q,o,pB.D = a,qC.E = a,b,qD.C = a,o,b,e,r

Câu 4:Mã câu hỏi:118161

Cho các tập hợp: A = 2;4;6;10;12, B = 0;2;4;6;10;12 .C là tập phù hợp các số tự nhiên nằm trong B nhưng mà ko nằm trong A. Hãy kiếm tìm đáp án đúng trong các cách thực hiện sau


A.Phần tử x nằm trong BB.Phần tử b ở trong hai tập A, BC.Có nhị phần tử cùng nằm trong tập A, BD.Không tất cả thành phần làm sao ở trong cả A, B

Câu 6:Mã câu hỏi:118163

Cho tập đúng theo B= a,o,p,i,k,l.Tập đúng theo như thế nào dưới đây bao gồm các số là phần tử của B


A.C=a,k,hB.E=a,o,hC.D=a,l,tD.A=a,o,p

Câu 7:Mã câu hỏi:118164

Một năm tất cả toàn bộ 4 quý.Hay cho biết thêm tháng làm sao thuộc quý sản phẩm công nghệ 3 trong năm


A.mon bảy, tháng tám,mon chínB.tháng mười, mon mười một, mon mười haiC.mon tư, tháng năm, mon sáuD.tháng một, mon nhị, tháng ba

Câu 8:Mã câu hỏi:118165

Cho bảng sau( Theo Niên giám 1999):

Tên nước

Diện tích ( nghìn km2)

Dân số ( ngàn người)

Bru-nây

6

300

Cam-pu-chia

181

11 900

In-đô-nê-xi-a

1 919

211 800

Lào

237

5 000

Ma-lai-xi-a

330

22 700

Mi-an-ma

677

48 100

Phi-líp-pin

300

74 700

Thái Lan

513

61 800

Việt Nam

331

76 300

Xin-ga-po

1

4 000


A.cả nước,thái lanB.In-đô-nê-xi-a,thái lanC.Cam-pu-chia,in-đô-nê-xi-aD.Phi-líp-pin,việt nam

Câu 9:Mã câu hỏi:118166

Cho tập vừa lòng A tất cả các số to hơn 5 với nhỏ dại hơn 11.Hãy cho thấy phương pháp làm sao sau đây là đúng?


A.A bao gồm 6 thành phần.B.A có 3 phần tửC.A gồm 5 bộ phận.D.A có 4 bộ phận.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 6 chương 1

Câu 10:Mã câu hỏi:118167

Các tháng như thế nào tiếp sau đây thuộc tập phù hợp C gồm các tháng (dương lịch) có bên dưới 30 ngày :


A.mon hai,tháng mộtB.tháng haiC.mon tư, mon sáuD.tháng nhì,mon tư

Câu 11:Mã câu hỏi:118168

Tìm số thoải mái và tự nhiên n, biết(n^2.n^3.2.n = 2^8:2) Kết trái là:


A.n = 2B.n = 3C.n = 4D.n = 1

Câu 12:Mã câu hỏi:118169

So sánh:(m = 1 + 2 + 2^2 + ... + 2^2008)và(n = 2^2009 - 1).Chọn câu vấn đáp đúng:


A.m > nB.m C.m = nD.Kết trái khác

Câu 13:Mã câu hỏi:118170

Viết gọn tích sau bằng lũy thừa: 6.6.6.6.6.6.


A.65B.66C.610D.Đáp án khác

Câu 14:Mã câu hỏi:118171

Viết gọn tích sau bởi lũy thừa: 5.5.5.5.5.5.5.5 Đáp án đúng là:


A.31.35B.31.310C.34.36D.33.37

Câu 17:Mã câu hỏi:118174

Tìm số tự nhiên và thoải mái n mà(5^n = 625).Chọn đáp án đúng nhất:


A.47B.45​C.46​D.44​

Câu 19:Mã câu hỏi:118176

Tìm số thoải mái và tự nhiên x biết ((2x + 2^5).2004^5 = 2004^6). Chọn đáp án đúng nhất:


A.13+ 23là số chính phương thơm.B.13+ 23+ 33là số chủ yếu phương.C.1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13ko là số bao gồm phương thơm.D.1 + 2 + 3 + 4 + 5 không là số chính pmùi hương.

Xem thêm: Soạn Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt Siêu Ngắn, Soạn Bài Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt

Câu 21:Mã câu hỏi:118178

Số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn: 5(x + 35)= 515 là:


A.Không phân chia hết cho 2B.Chia hết mang đến 2C.Chia mang đến 2 dư 1D.Cả ba câu trả lời A, B, C đầy đủ sai.

Xem thêm: 1 Số Hệ Thức Về Cạnh Và Đường Cao Trong Tam Giác Vuông

Câu 23:Mã câu hỏi:118180

Tổng 6842+ 2000 phân chia hết cho:


A.Không chia hết mang lại 2B.Chia hết mang lại 2C.Chia mang lại 2 dư 1D.Cả bố câu trả lời A, B, C phần đa sai.

Câu 24:Mã câu hỏi:118181

Tìm số tự nhiên x biết: 100.(x - 1) + 230 = 5130.Đáp án nào sau đây là đúng nhất:


A.40B.32C.50D.60

Câu 25:Mã câu hỏi:118182

Hai ô tô cùng xuất hành một thời gian tự A cùng B cách nhau 5đôi mươi km, đi trái hướng nhau với gạp nhau sau 4 giờ đồng hồ. Tính tốc độ của mỗi ô tô trường hợp tốc độ của xe cộ này rộng tốc độ của xe cộ kia là 8km/h


A.60km/h; 68km/hB.61km/h; 69km/hC.70km/h; 78km/hD.70km/h; 88km/h

Câu 26:Mã câu hỏi:118183

Số những số tất cả 3 chữ số gồm tận thuộc là 9 và chia không còn mang lại 9 là:


A.6B.5C.4 chiều.0

Câu 28:Mã câu hỏi:118185

Tập đúng theo tất cả các số chẵn bao gồm bốn chữ số mà lại Lúc phân chia mỗi số đó cho 9 ta được thương thơm là số có tư chữ số. Gồm số thành phần là:


A.9000B.110C.112D.1000

Câu 29:Mã câu hỏi:118186

Trong khoảng tầm từ 236 mang lại 452 bao gồm từng nào số phân tách hết đến 9?


A.Một số phân tách hết cho 9 bao gồm chữ số tận thuộc bằng 0 hoặc bởi 9B.Một số phân chia hết mang đến 3 thì chia không còn mang đến 9C.Một số phân chia hết cho tất cả 3 với 9 thì chia không còn mang lại 27D.Một số phân tách hết cho 9 thì phân chia hết mang lại 3

Câu 31:Mã câu hỏi:118188

Cho những số sau: 4556; 1257; 12654; 1566; 589; 4563.Các số phân chia hết cho 3 là:


A.1257; 12654; 1566; 589B.1257; 12654; 1566; 4563C.4556; 1257; 4563 chiều.4556; 4563; 1566

Câu 32:Mã câu hỏi:118189

Một số lẻ tất cả 3 chữ số, biết số kia phân chia 5 dư 2, giả dụ chuyển chữ số sản phẩm đơn vị chức năng lên đầu ta được một vài mới vội gấp đôi số lúc đầu thêm vào đó 21. Số kia là:


A.302B.132C.127D.357

Câu 33:Mã câu hỏi:118190

Quãng đường trường đoản cú nhà Lan cho ngôi trường lâu năm 2km. Trên mặt đường đó cđọng 5m ngừi ta lại tdragon một cây. Biết rằng sống đầu con đường cùng cuối đường đều phải có cây. Tổng số lượng km là:


A.401B.410C.500D.400

Câu 34:Mã câu hỏi:118191

Chọn câu trả lời đúng.Trong những số sau: 256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563 những chữ số chia hết mang lại 2 là:


A.4563; 256; 789B.256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563C.789; 12364; 256; 4568D.256; 4568; 12364; 4568

Câu 35:Mã câu hỏi:118192

Với tứ chữ số 0; 2; 3; 5 em lập được bao nhiêu số tất cả 4 chữ số xuất hiện cả tứ chữ số đó mà phân tách hết cho tất cả 2 với 5?Lựa chọn cách thực hiện đúng:


A.5B.3C.2 chiều.4

Câu 38:Mã câu hỏi:118195

Cho(4 le x)cùng biểu thức sau : | 4x - 2 | + 6x | - 7 | + 5 | - 4x | + 2x | - 3 | = 49.Để biểu thức có nghĩa thì x nên đạt quý giá :


A.7B.6C.8D.9

Câu 39:Mã câu hỏi:118196

Số(overline 1235 ma vdots 3)thì a đang thuộc tập vừa lòng làm sao sau đây?


A.(a in left 9;0;6 ight\)B.(a in left 8;5;6 ight\)C.(a in left 1;4;7 ight\)D.(a in left 5;0;6 ight\)

Câu 40:Mã câu hỏi:118197

Các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?


A.Một số chia hết mang lại 9 bao gồm chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bởi 9B.Một số phân tách không còn đến 3 thì phân chia hết cho 9C.Một số phân chia hết cho tất cả 3 và 9 thì phân chia hết mang lại 27D.Một số phân chia không còn mang đến 9 thì chia hết mang đến 3

*


Tiếng Anh 6

Giải bài xích Tiếng Anh 6