cách tạo gg meet

Bạn cần thiết một link(liên kết) Google Meeting nhằm chúng ta share nó với bạn hữu hoặc người cùng cơ quan của tớ, tuy nhiên chúng ta chưa chắc chắn cơ hội tạo ra links Google Meeting hoặc lấy links Google meet. Trong nội dung bài viết này Tin Học Văn Phòng tiếp tục chỉ dẫn chúng ta phương pháp để chúng ta tạo ra links Google meet hoặc lấy links Google meet.

Bạn đang xem: cách tạo gg meet

4 cơ hội tạo ra links Google meet
4 cơ hội tạo ra links Google meet

Tạo links Google meet kể từ năng lượng điện thoại

1. Mở phần mềm Google Meet kể từ điện thoại cảm ứng thông minh hoặc Tablet.

Ứng dụng Google Meet nhập kiểu như với Ϲɑmerɑ phim với gold color, đỏ gay, xanh lơ dương và xanh lơ lá cây.

  • Nếu chúng ta chưa xuất hiện phần mềm Google Meets, chúng ta có thể vận tải xuống free kể từ Google play (Android) hoặc App Store (iOS).
  • Nếu chúng ta ko singin nhập Google meet, các bạn hãy singin.
Mở phần mềm Google Meet kể từ điện thoại cảm ứng thông minh hoặc Tablet - tạo ra links Google meet
Mở phần mềm Google Meet kể từ điện thoại cảm ứng thông minh hoặc PC bảng – tạo ra links Google meet

2. Nhấn “Cuộc họp mới”(New meeting).

Cuộc họp mới nhất - tạo ra links Google meet
Cuộc họp mới – tạo ra links Google meet

3. Nhấn “Nhận lối link của buổi họp nhằm phân chia sẻ”(Get a meeting links to tát share).

Sau khi chúng ta nhấn “Cuộc thích hợp mới”, thực đơn sinh ra như bên dưới, “Nhận lối link của buổi họp nhằm phân chia sẻ” ở đầu nhập danh sách

Nhấn "Nhận lối link của buổi họp nhằm phân chia sẻ"(Get a meeting links to tát share).
Nhấn “Nhận lối link của buổi họp nhằm phân chia sẻ”(Get a meeting links to tát share).

Chú ý: quý khách hàng rất có thể lấy lối links Google meet ngay lập tức nhập buổi họp hoặc Schedule nhập Google Calendar

4. Nhấn nhập hình tượng Copy.

Thao tác này tiếp tục copy links google meet nhập clipboard và chúng ta có thể dán nó ở bất kể đâu.

Lưu ý: quý khách hàng rất có thể nhấn nhập “Chia sẻ tiếng mời”(Share invitation) để share links thẳng.

Nhấn nhập hình tượng Copy.
Nhấn nhập hình tượng Copy.

Tư trình duyệt trang web chúng ta có thể tạo ra links Google meet

1. Truy cập https://meet.google.com/ và triển khai singin. Nếu chúng ta chưa xuất hiện thông tin tài khoản Google chúng ta ko thể nối tiếp. Xem: Cách tạo ra tài khoàn Google.

2. Nhấn “Cuộc họp mới”(New meeting).

“Cuộc họp mới” nằm tại phía trái mùng hình

Nhấn "Cuộc họp mới"(New meeting) - tạo ra links Google meet
Nhấn “Cuộc họp mới”(New meeting) – tạo ra links Google meet

3. Nhấn nhập “Tạo một buổi họp nhằm dùng sau”(Create a meeting for later).

  • “Tạo một buổi họp nhằm dùng sau” thông thường nằm tại đầu list.
Nhấn nhập "Tạo một buổi họp nhằm dùng sau"(Create a meeting for later)
Nhấn nhập “Tạo một buổi họp nhằm dùng sau”(Create a meeting for later)

Chú ý: quý khách hàng rất có thể lấy lối links Google meet ngay lập tức nhập buổi họp hoặc Schedule nhập Google Calendar

4. Nhấn nhập hình tượng Copy.

Thao tác này tiếp tục copy links google meet nhập clipboard và chúng ta có thể dán nó ở bất kể đâu.

Nhấn nhập hình tượng Copy.

Sử dụng Google Calendar bên trên năng lượng điện thoại

Bạn rất có thể tạo ra links Google meet kể từ phần mềm Goolge Calendar bên trên năng lượng điện thoại

1. Mở phần mềm “Lịch Google”(Google Calendar).

Xem thêm: những hình vẽ đẹp đơn giản

Mở phần mềm “Lịch Google”(Google Calendar)– cơ hội tạo ra links Google meet

2. Nhấn nhập nút +.

Nó thông thường nằm tại góc phía bên dưới, ở bên phải mùng hình

Nhấn nhập nút +
Nhấn nhập nút +

3. Nhấn “Sự kiện”(Event).

Nhấn "Sự kiện"(Event)
Nhấn “Sự kiện”(Event)

4. Đặt thương hiệu cho việc kiện, Chọn “Thêm hội nghị truyền hình” và “Thêm người” và Chọn “Lưu” nhằm lưu lại

Đặt thương hiệu cho việc khiếu nại, Chọn "Thêm hội nghị truyền hình" và "Thêm người" và Chọn "Lưu" nhằm lưu lại
Đặt thương hiệu cho việc kiện, Chọn “Thêm hội nghị truyền hình” và “Thêm người” và Chọn “Lưu” nhằm lưu lại

5. Chọn nhập sự khiếu nại vừa vặn thêm

Chọn nhập sự khiếu nại vừa vặn thêm
Chọn nhập sự khiếu nại vừa vặn thêm

6. Chia sẻ links google meet

Ở bên dưới “Tham gia bởi Google Meet” các bạn sẽ thấy links Google meet, lựa chọn nhập hình tượng kiểu như đem mũi thương hiệu phía lên nhằm share links Google meet cho tới bạn hữu hoặc người cùng cơ quan của bạn

Chia sẻ links google meet
Chia sẻ links google meet

Sử dụng Google Calendar bên trên trình duyệt trang web muốn tạo links Google meet

Bạn rất có thể ko cần thiết download phần mềm Google Calendar nhưng mà vẫn rất có thể tạo ra links Google Meet.

1. Truy cập https://calendar.google.com/calendar/ và thực thiện đăng nhập. Nếu chúng ta chưa xuất hiện thông tin tài khoản. Xem: Cách tạo ra tài khoàn Google.

Truy cập https://calendar.google.com/calendar/ và thực thiện singin. Nếu chúng ta chưa xuất hiện thông tin tài khoản. Xem: Cách tạo ra tài khoàn Google.
Truy cập https://calendar.google.com/calendar/ và thực thiện singin. Nếu chúng ta chưa xuất hiện thông tin tài khoản. Xem: Cách tạo ra tài khoàn Google.

2. Chọn Tạo(Create)

Chọn Tạo(Create) - tạo ra links Google meet
Chọn Tạo(Create) – tạo ra links Google meet

3. Chọn Sự kiện(Event)

Chọn Sự kiện(Event)
Chọn Sự kiện(Event)

4. Thêm thương hiệu sự khiếu nại và lựa chọn “Thêm hội nghị truyền hình bên trên Google Meet”

Thêm thương hiệu sự khiếu nại và lựa chọn "Thêm hội nghị truyền hình bên trên Google Meet"
Thêm thương hiệu sự khiếu nại và lựa chọn “Thêm hội nghị truyền hình bên trên Google Meet”

5. Copy links Google meet

Link Google meet ở bên dưới “Tham gia bởi Google meet”, chúng ta có thể chụp ảnh lại nhằm gửi mang đến bạn hữu hoặc nhấn nhập hình tượng copy nhằm sao chép links, tiếp sau đó nhấn “Ctrl +V” nhằm gửi cho tới quý khách.

Copy links Google meet
Copy links Google meet

Trên đấy là nội dung bài viết Cách tạo ra links Google meet

Xem thêm:

Cách dùng Google meet

Xem thêm: hình ảnh anime đẹp