Cách làm khối đa diện 12 mặt đều

  -  

Chỉ bao gồm đúng 5 các loại khối nhiều diện các. Đó là nhiều loại 3;3 – tứ đọng diện đều; loại 4;3 – kân hận lập phương; nhiều loại 3;4 – khối hận chén bát diện đều; loại 5;3 – khối 12 khía cạnh đều; loại 3;5 – khối 20 mặt đều.

Bạn đang xem: Cách làm khối đa diện 12 mặt đều

Tên gọi

Người ta Call tên khối nhiều diện những theo số khía cạnh của chúng với cú pháp khối hận + số mặt + phương diện phần đông.

*

Txuất xắc bởi vì lưu giữ số Đỉnh, Cạnh, Mặt của kăn năn nhiều diện hồ hết như bảng dưới đây:

 

Bảng tóm tắt của năm loại khối nhiều diện đều

*

Các em có thể sử dụng giải pháp ghi ghi nhớ sau đây:

* Số mặt nối liền cùng với tên gọi là khối hận đa diện đều

* Hai đẳng thức liên quan mang đến số đỉnh, cạnh với mặt

● Tổng số đỉnh có thể dành được tính theo 3 biện pháp là qD = 2C = pM.

Xem thêm: Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li, Giải Bài Tập Hóa Học 11

● Hệ thức euleur bao gồm D + M = C + 2.

Xem thêm: Chất Dẫn Điện Và Chất Cách Điện Dòng Điện Trong Kim Loại, Vật Lý 7 Bài 20: Chất Dẫn Điện Và Chất Cách Điện

Kí hiệu Đ, C, M thứu tự là số đỉnh, số cạnh, số phương diện của khối nhiều diện đều

(1) Tđọng diện hồ hết nhiều loại 3;3 vậy M = 4 và 3Đ = 2C = 3M = 12

(2) Lập pmùi hương loại 4;3 bao gồm M = 6 cùng 3Đ = 2C = 4M = 24

(3) Bát diện số đông các loại 3;4 vậy M = 8 và 4Đ = 2C = 3M = 24

(4) 12 mặt phần lớn (thập nhị đều) loại 5;3 vậy M = 12 và 3Đ = 2C = 5M = 60

(5) 20 mặt hầu như (nhị thập đều) nhiều loại 3;5 vậy M = 20 cùng 5Đ = 2C = 3M = 60

 

1. Kân hận nhiều diện rất nhiều các loại 3;3 (kân hận tứ đọng diện đều)

• Mỗi phương diện là một trong những tam giác các

• Mỗi đỉnh là đỉnh tầm thường của đúng 3 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) thứu tự là D = 4, M = 4, C = 6.

• Diện tích tất cả những phương diện của kân hận tứ diện các cạnh

• Thể tích của kăn năn tứ diện đầy đủ cạnh

• Gồm 6 phương diện phẳng đối xứng (phương diện phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhị cạnh đối diện)

• Bán kính mặt cầu nước ngoài tiếp

 

2. Khối nhiều diện phần lớn các loại 3;4 (khối hận bát diện gần như xuất xắc kăn năn tám khía cạnh đều)

• Mỗi phương diện là một trong những tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt

• Có số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối hận chén diện những cạnh

• Gồm 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối hận bát diện các cạnh

• Bán kính phương diện cầu ngoại tiếp là

 

3. Kân hận nhiều diện mọi nhiều loại 4;3 (khối lập phương)

•  Mỗi mặt là 1 hình vuông

• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); số phương diện (M); số cạnh (C) thứu tự là

• Diện tích của toàn bộ những mặt khối lập phương là 

• Gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối hận lập phương cạnh

• Bán kính khía cạnh cầu nước ngoài tiếp là

 

4. Khối nhiều diện phần lớn nhiều loại 5;3 (khối thập nhị diện hầu như giỏi khối 12 phương diện đều)

• Mỗi phương diện là 1 trong những ngũ giác hầu hết

• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của tía mặt

• Số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

• Diện tích của tất cả những phương diện kân hận 12 phương diện số đông là

• Gồm 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 khía cạnh số đông cạnh

• Bán kính phương diện cầu ngoại tiếp là

 

5. Khối hận nhiều diện phần đông các loại 3;5 (khối nhị thập diện các hay kân hận hai mươi phương diện đều)

• Mỗi mặt là một trong những tam giác đều

• Mỗi đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) lần lượt là

• Diện tích của toàn bộ những phương diện khối đôi mươi phương diện rất nhiều là

• Gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi phương diện số đông cạnh

• Bán kính khía cạnh cầu nước ngoài tiếp là

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết gợi ý:
1. Pmùi hương trình pgdtxhoangmai.edu.vnrit 2. Các bài bác toán thù liên quan mang lại hàm số bậc 3 3. Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất kì cùng phương pháp tính nkhô hanh cho những trường đúng theo đặc biệt phải ghi nhớ 4. Công thức tính nhanh các bài bác toán hình học trong mặt phẳng tọa độ Oxyz 5. Căn bậc nhị số phức với pmùi hương trình bậc nhị 6. Mnghỉ ngơi đầu về số phức. 7. Một số bài bác toán thù vận dụng cao liên quan cho mặt đường tiệm cận của thiết bị thị hàm số