Cách chia 3 chữ số cho 2 chữ số

  -  

Khi chia một số mang đến số tất cả một, hai hoặc ba chữ số nhiều học sinc thường tỏ ra lúng túng, không biết biện pháp phân chia như như thế nào mang lại đúng.

Bạn đang xem: Cách chia 3 chữ số cho 2 chữ số

Trong bài viết này, Gia sư Tiến Bộ hướng dẫn bí quyết chia mang lại số có một chữ số (học sinh lớp 3), 2 chữ số cùng ba chữ số (học sinc lớp 4).

Trước tiên, các em phải học thuộc, ghi nhớ bảng cửu chương nhân chia lớp 2 với bảng cửu chương nhân phân chia lớp 3. Và phép chia gồm dư đã được học.

Quan trọng của phép phân tách là phải ước lượng thương.

*Chụ ý: Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia. Chia theo thứ tự từ trái sang trọng phải.


Nội dung bài viết

Cách chia cho số có 1 chữ số

Cách chia mang đến số có một chữ số

Học lớp 3 các em bắt đầu học về: phép phân tách số gồm 2 chữ số mang đến số có 1 chữ số, phép phân chia số gồm 3 chữ số mang lại số có 1 chữ số, phxay phân tách số bao gồm 4 chữ số cho số có một chữ số, phép phân chia số tất cả 5 chữ số mang đến số có 1 chữ số.

Cách phân chia số tất cả 2 chữ số mang lại số có 1 chữ số

– Với phxay phân chia hết: chỉ cần học thuộc bảng cửu chương nhân phân chia.

Ví dụ 1: 48 : 6 = 8; 63 : 7 = 9; 70 : 7 = 10; 64 : 8 = 8

– Với phxay phân chia có dư:

Ví dụ 2:

49 : 6 = ?

Cách làm:

– Nhớ lại bảng cửu chương phân chia đã học: 48 : 6 = 8

– Ước lượng thương: Lấy 48 chia mang lại 6 bằng 8. Từ đó suy ra: 49 : 6 = 8 dư 1 (49 – 48 = 1)

Tương tự:

37 : 6 = ? (lấy 36 phân chia đến 6 bằng 6). Từ đó suy ra: 37 : 6 = 6 dư 1 (37 – 36 = 1)

68 : 8 = ? (lấy 64 phân tách mang lại 8 bằng 8). Từ đó suy ra: 68 : 8 = 8 dư 4 (68 – 64 = 4)

Sau Lúc đã biết giải pháp phân tách số có hai chữ số mang đến số gồm một chữ số các em học tiếp.

Cách chia số tất cả 3 chữ số cho số có một chữ số

Các em xem ví dụ kèm hướng dẫn để hiểu.

*

Ví dụ 3: Tính 528 : 4 =?

Cách chế biến như sau:

– Lấy 5 phân chia cho 4 được 1, viết 1. Nhân ngược lên: 1 x 4 = 4.

– 5 trừ mang lại 4 được 1, hạ 2.

– 12 phân tách mang đến 4 được 3, viết 3. Nhân ngược lên: 3 x 4 = 12.

– 12 trừ 12 bằng 0, hạ 8

– 8 chia mang đến 4 được 2, viết 2. Nhân ngược lên: 2 x 4 = 8

– 8 trừ 8 bằng 0. Hiện nay số dư = 0. Chia hết.

Vậy 528 : 4 = 132.

Ví dụ 4: Tính 729 : 4 =?

*

Cách thức làm như sau:

– Lấy 7 chia cho 4 được 1, viết 1. Nhân ngược lên: 1 x 4 = 4.

– 7 trừ mang đến 4 được 3, hạ 2.

– 32 phân chia cho 4 được 8, viết 8. Nhân ngược lên: 8 x 4 = 32.

– 32 trừ 32 bằng 0, hạ 9

– 9 phân tách cho 4 được 2, viết 2. Nhân ngược lên: 2 x 4 = 8

– 9 trừ 8 bằng 1. Hiện nay số dư = 1. Phép phân tách bao gồm dư là một trong.

Vậy 729 : 4 =182 dư 1.

Cách phân tách số tất cả 4 chữ số mang đến số có 1 chữ số

Ta làm tương tự như Lúc phân tách số tất cả ba chữ số mang lại số bao gồm một chữ số.

Ví dụ 5: Tính 7295 : 4 =?

*

Cách thức làm như sau:

– Lấy 7 phân tách đến 4 được 1, viết 1. Nhân ngược lên: 1 x 4 = 4.

Xem thêm: Trong Các Hệ Thức Sau Đây Hệ Thức Nào Không Phù Hợp Với Định Luật Sác-Lơ

– 7 trừ mang đến 4 được 3, hạ 2.

– 32 phân tách mang đến 4 được 8, viết 8. Nhân ngược lên: 8 x 4 = 32.

– 32 trừ 32 bằng 0, hạ 9

– 9 chia cho 4 được 2, viết 2. Nhân ngược lên: 2 x 4 = 8

– 9 trừ 8 bằng 1, hạ 5.

– 15 phân chia mang đến 4 được 3, viết 3. Nhân ngược lên: 3 x 4 = 12

– 15 trừ 12 bằng 3. Lúc bấy giờ số dư = 3. Phnghiền phân tách tất cả dư là 3.

Vậy 7295 : 4 =1823 dư 3.

Cách phân tách số gồm 5 chữ số đến số có 1 chữ số

Ta làm tương tự như khi chia số có bốn chữ số đến số có một chữ số.

Ví dụ 6: Tính 72956 : 4 =?

*

Các bước làm như sau:

– Lấy 7 chia mang lại 4 được 1, viết 1. Nhân ngược lên: 1 x 4 = 4.

– 7 trừ cho 4 được 3, hạ 2.

– 32 phân chia đến 4 được 8, viết 8. Nhân ngược lên: 8 x 4 = 32.

– 32 trừ 32 bằng 0, hạ 9

– 9 phân tách đến 4 được 2, viết 2. Nhân ngược lên: 2 x 4 = 8

– 9 trừ 8 bằng 1, hạ 5.

– 15 phân tách mang đến 4 được 3, viết 3. Nhân ngược lên: 3 x 4 = 12

– 15 trừ 12 bằng 3, hạ 6.

– 36 phân tách cho 4 được 9, viết 9. Nhân ngược lên: 9 x 4 = 36

– 36 trừ 36 bằng 0. Trong thời điểm này số dư = 0. Chia hết.

Vậy 72956 : 4 =18239.

Bài tập phân chia mang đến số có một chữ số

75 : 5 =…

327 : 4 =…

629 : 2 =…

1225 : 2 =…

1900 : 5 =…

6754 : 7 =…

2115 : 9 =…

87425 : 5 =…

3104 : 6 =…

Cách phân chia mang đến số có 2 chữ số

Để phân tách cho số có 2 chữ số, ta cần làm thuần thục chia cho số có 1 chữ số trước. Theo dõi ví dụ dưới đây.

Ví dụ 7: 741 : 35 =?

Các bước làm như sau:

*

74 phân chia mang lại 35 được 2 viết 2 (ở đây lấy 7 chia đến 3 được 2);

2 nhân 5 được 10 viết 0 nhớ 1;

2 nhân 3 được 6 nhớ một là 7 viết 7;

74 trừ 70 được 4, hạ 1 viết 41;

41 chia 35 được 1 (lấy 4 chia 3 được 1)

1 nhân 5 được 5 viết 5;

41 trừ 35 bằng 6 viết 6. Phép phân tách bao gồm số dư là 6.

Vậy 741 : 35 = 21 dư 6.

Bài tập phân tách cho số bao gồm 2 chữ số

376 : 15 =…

357 : 24 =…

669 : 42 =…

1425 : 42 =…

1970 : 25 =…

6794 : 66 =…

82415 : 79 =…

87435 : 45 =…

31704 : 76 =…

Cách chia mang đến số tất cả 3 chữ số

Ta làm tương tự như khi phân tách mang lại số có nhị chữ số.

Ví dụ 8: 9100 : 350 =?

Cách thức làm như sau:

*

910 phân tách mang lại 350 được 2 viết 2 (ở đây lấy 9 phân chia mang đến 3 được 2, ko lấy 3 do 3 x 350 = 1050 > 910);

2 nhân 350 được 700;

910 trừ 700 được 210 viết 210, hạ 0

2100 phân tách đến 350 được 6 viết 6 (ở đây lấy 21 phân tách mang đến 3 được 6, ko lấy 7 do 7 x 350 = 2450 > 2100);

2100 trừ 2100 được 0 viết 0. Phnghiền chia có số dư là 0 ⇒ Chia hết.

Vậy 9100 : 350 = 26.

Ví dụ 9: 9418 : 350 =?

Cách làm như sau:

*

941 phân chia đến 350 được 2 viết 2 (ở đây lấy 9 phân tách cho 3 được 2, ko lấy 3 vì chưng 3 x 350 = 1050 > 910);

2 nhân 350 được 700;

941 trừ 700 được 241 viết 241, hạ 8

2418 trừ 2100 được 318 viết 318. Phép phân tách tất cả số dư là 318.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 124, 125, Luyện Tập Chung, Giải Toán Lớp 5 Trang 124 125 Bài Luyện Tập Chung

Vậy 9418 : 350 = 26 dư 318.

Bài tập phân chia cho số tất cả 3 chữ số

360 : 1trăng tròn =…

7495 : 204 =…