Các Ước Nguyên Tố Chung Của 150 Và 180

  -  
- Chọn bài -Bài 1: Tập phù hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hòa hợp các số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số thành phần của một tập hợp. Tập thích hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cùng với phnghiền nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phnghiền trừ với phxay chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy vượt với số mũ thoải mái và tự nhiên. Nhân nhị lũy vượt cùng cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ sốBài 9: Thứ từ thực hiện các phép tínhBài 10: Tính chất phân tách không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: Dấu hiệu phân chia hết cho 2, đến 5Luyện tập trang 39Bài 12: Dấu hiệu phân chia không còn mang đến 3, cho 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguim tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số ra quá số nguyên tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước tầm thường và bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước phổ biến Khủng nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội bình thường nhỏ nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập chương 1 (Câu hỏi - Bài tập)

Sách giải tân oán 6 Bài 17: Ước thông thường lớn số 1 giúp cho bạn giải những bài xích tập vào sách giáo khoa toán, học tập giỏi tân oán 6 để giúp chúng ta tập luyện khả năng suy đoán hợp lí với vừa lòng xúc tích, hình thành kỹ năng áp dụng kết thức toán học vào cuộc sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Tân oán 6 Tập 1 Bài 17 trang 55: Tìm ƯCLN(12, 30).

Bạn đang xem: Các ước nguyên tố chung của 150 và 180

Lời giải

Ta tất cả : Ư(12) = 1;2;3;4;6;12

Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

Suy ra ƯC(12,30) = 1;2;3;6

Vậy ƯCLN(12,30) = 6

Trả lời câu hỏi Toán thù 6 Tập 1 Bài 17 trang 55: Tìm ƯCLN(8, 9); ƯCLN(8, 12, 15); ƯCLN(24, 16, 8).

Lời giải

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Ư(9) = 1;3;9

Ư(12) = 1;2;3;4;6;12

Ư(15) = 1;3;5;15

Ư(24) = 1;2;3;4;6;8;12;24

Ư(16) = 1;2;4;8;16

Suy ra ƯC(8,9) = 1 ⇒ ƯCLN(8,9) = 1

ƯC(8,12,15) = 1 ⇒ ƯCLN(8,12,15) = 1

ƯC( 24,16,8) = 1;2;4;8 ⇒ ƯCLN(24,16,8) = 8

Bài 139 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): Tìm ƯCLN của:

a) 56 với 140 ; b) 24, 84, 180

c) 60 cùng 180 ; d) 15 và 19

Lời giải:

a) – Phân say đắm ra thừa số nguyên ổn tố: 56 = 23.7; 140 = 22.5.7


– Các thừa số nguyên tố chung là 2; 7.

⇒ ƯCLN (56, 140) = 22 .7 = 28 (số nón của 2 nhỏ dại duy nhất là 2; số mũ của 7 phần đông bởi 1).

b) 84 = 22 .3 .7; 24 = 23.3; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN (24; 84; 180) = 22.3 = 12.

c) Cách 1: 60 = 22.3.5; 180 = 22.32.5

⇒ ƯCLN (60, 180) = 22.3.5 = 60.

Cách 2: 60 là ước của 180 cần ƯCLN (60; 180) = 60.

d) 15 = 3.5; 19 = 19

⇒ ƯCLN(15, 19) = 1.

Bài 140 (trang 56 sgk Tân oán 6 Tập 1): Tìm ƯCLN của:

a) 16, 80, 176 ; b) 18, 30, 77

Lời giải:

a) Cách 1 :

16 = 24 ;80 = 24.5 ;176 = 24.11

⇒ ƯCLN(16, 80, 176) = 24 = 16.

Cách 2 : 80 ⋮ 16; 176 ⋮ 16 buộc phải 16 là ước của 80; 176.

Do đó ƯCLN(16 ; 80 ; 176) = 16 (để ý SGK – T55).

b)18 = 2.2.3 ; 30 = 2.3.5 ; 77=7.11

⇒ ƯCLN(18, 30, 77) = 1 (do không tồn tại thừa số nguyên tố làm sao chung).

Bài 141 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): Có nhị số nguyên ổn tố cùng mọi người trong nhà làm sao mà cả nhị hầu như là đúng theo số không?

Lời giải:

Có rất nhiều cặp số nguyên tố với mọi người trong nhà nhưng mà đông đảo là phù hợp số.

ví dụ như :

4 và 9 : 4 = 22 ; 9 = 32. Cặp số này không tồn tại thừa số nguyên tố như thế nào phổ biến.

10 cùng 27 : 10 = 2.5 ; 27 = 33. Cặp số này không tồn tại vượt số ngulặng tố làm sao chung.

45 với 28 : 45 = 32.5 ; 28 = 22.7. Cặp số này không có vượt số nguyên ổn tố nào phổ biến.

539 và 195 : 539 = 72.11 ; 195 = 3.5.13. Cặp số này không tồn tại quá số nguim tố nào bình thường.

Luyện tập 1 (trang 56)

Bài 142 (trang 56 sgk Tân oán 6 Tập 1): Tìm ƯCLN rồi tìm kiếm những ước phổ biến của:

a) 16 và 24 ; b) 180 với 234 ; c) 60, 90, 135

Lời giải:

a) Ta bao gồm 16 = 24 cùng 24 = 23.3 ⇒ ƯCLN (16, 24) = 23 = 8.

ƯC(16 ; 24) = Ư(8) = 1 ; 2 ; 4 ; 8.

b) Ta tất cả 180 = 22.32.5 và 234 = 2.32.13 ⇒ ƯCLN(180, 234) = 2.32 = 18.

ƯC(180 ; 234) = Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18.

c) 60 = 22 .3.5; 90 = 2.32; 135 = 33 .5

⇒ ƯCLN(60, 90, 135) = 3.5 = 15.

ƯC(60, 90, 135) = Ư(15) = 1, 3, 5, 15

Luyện tập 1 (trang 56)

Bài 143 (trang 56 sgk Toán thù 6 Tập 1): Tìm số thoải mái và tự nhiên a lớn nhất, biết rằng 4trăng tròn ⋮ a với 700 ⋮ a.

Xem thêm: Giáo Án Tin Học Lớp 8 Ban Tự Nhiên: Phần Mềm Học Tập : Luyện Gõ Phím Nhanh Với Finger Break Out

Lời giải:

4trăng tròn ⋮ a với 700 ⋮ a nên a ∈ ƯC(420; 700).

a là số tự nhiên và thoải mái lớn nhất yêu cầu a = ƯCLN(420; 700).

Ta có: 4trăng tròn = 22.3.5.7; 700 = 22.52.7

⇒ ƯCLN(4đôi mươi, 700) = 22.5.7 = 140

Vậy a = 140.

Luyện tập 1 (trang 56)

Bài 144 (trang 56 sgk Toán thù 6 Tập 1): Tìm những ước bình thường lớn hơn 20 của 144 với 192.

Lời giải:

Ta có: 144 = 24.32; 192 = 26.3

⇒ ƯCLN(144, 192) = 24.3 = 48.

ƯC(144 ; 192) = Ư(48) = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 16 ; 24 ; 48.

Trong những ước phổ biến bên trên, ước bình thường to hơn 20 là : 24 ; 48.

Luyện tập 1 (trang 56)

Bài 145 (trang 56 sgk Toán 6 Tập 1): Lan tất cả một tnóng bìa hình chữ nhật size 75cm với 105cm. Lan mong muốn giảm tấm bia thành những mhình họa nhỏ dại hình vuông đều bằng nhau sao để cho tấm bìa được giảm hết, không thể vượt mhình họa làm sao. Tính độ lâu năm lớn số 1 của cạnh hình vuông (số đo cạnh của hình vuông bé dại là một vài tự nhiên với đơn vị xentimét).

Lời giải:


Để tnóng bìa được giảm không thể thừa mảnh làm sao thì cạnh hình vuông nên là ước của chiều rộng và chiều dài tấm bìa.

Chiều rộng bởi 75cm, chiều nhiều năm bằng 105centimet.

Do kia cạnh hình vuông yêu cầu là 1 trong những trong các ƯC(75 ; 105).

Độ nhiều năm lớn số 1 của cạnh hình vuông vắn là ƯCLN(75 ; 105).

Ta bao gồm : 75 = 3.52 ; 105 = 3.5.7

⇒ ƯCLN(75; 105) = 3.5 = 15.

Vậy cạnh hình vuông vắn lớn nhất là 15cm.

Luyện tập 2 (trang 57)

Bài 146 (trang 57 sgk Tân oán 6 Tập 1): Tìm số tự nhiên x hiểu được 112 ⋮ x, 140 ⋮ x với 10

Lời giải:

Vì 112 ⋮ x ; 140 ⋮ x đề xuất x ∈ ƯC(112, 140).

Ta gồm 112 = 24.7 ; 140 = 22.5.7

⇒ ƯCLN(112, 140) = 22.7 = 28.

⇒ ƯC(112, 140) = Ư(28) = 1, 2, 4, 7, 14, 28.

⇒ x ∈ 1; 2; 4; 7; 14; 28.

Mà 10 Bài 147 (trang 57 sgk Toán 6 Tập 1): Mai cùng Lan mỗi cá nhân cài đặt đến tổ bản thân một số trong những cây viết chì màu. Mai mua 28 cây viết. Lan mau 36 cây bút. Số bút trong những vỏ hộp bút đa số cân nhau với số cây bút trong mỗi hộp lớn hơn 2.

a) Call số cây bút trong những vỏ hộp là a. Tìm quan hệ thân a với từng số 28, 36, 2

b) Tìm số a nói trên.

Xem thêm: Soạn Bài Đề Văn Biểu Cảm Và Cách Làm Bài Văn Biểu Cảm, Soạn Bài Đề Văn Biểu Cảm Và Cách Làm Bài Văn

c) Hỏi Mai sở hữu bao nhiêu hộp cây viết chì màu? Lan cài bao nhiêu vỏ hộp bút chì màu?

Lời giải:

a) Vì số cây bút chì trong những hộp cây bút chì hồ hết bằng nhau cùng bằng a (bút).

Nên số cây viết Mai với Lan cài đề nghị là bội của a.

Hay a là ước của 28 cùng 36.

Số bút trong những hộp to hơn 2 buộc phải a > 2.

b) Ta có: 28 = 22.7 ; 36 = 22.32

⇒ ƯCLN(28, 36) = 22 = 4

a ∈ ƯC(28; 32) = Ư(4) = 1; 2; 4

a > 2 phải a = 4.

c) Số vỏ hộp cây viết chì màu sắc Mai cài đặt là 28 : 4 = 7 (hộp)

Số vỏ hộp cây viết chì màu sắc Lan tải là 36 : 4 = 9 (hộp)

Luyện tập 2 (trang 57)

Bài 148 (trang 57 sgk Toán 6 Tập 1): Đội nghệ thuật của một ngôi trường gồm 48 phái mạnh và 72 nữ về một huyện nhằm trình diễn. Muốn nắn phục vụ bên cạnh đó trên nhiều địa điểm, nhóm ý định chia thành các tổ bao gồm cả nam cùng nàng, số phái nam được phân tách gần như vào các tổ, số nàng cũng như vậy.

Có thể phân chia được rất nhiều tuyệt nhất thành từng nào tổ?

lúc đó từng tổ tất cả bao nhiêu nam từng nào nữ?

Lời giải:

Giả sử đội văn nghệ phân chia được không ít tuyệt nhất k tổ.

Vì số phái nam được chia các vào các tổ đề nghị 48 ⋮ k hay k ∈ Ư(48).

Số con gái được chia hầu hết vào các tổ cần 72 ⋮ k xuất xắc k ∈ Ư(72).

Từ nhị điều trên suy ra k ∈ ƯC(48; 72).

k là số lớn nhất có thể yêu cầu k = ƯCLN(48 ; 72).

Lại bao gồm 48 = 24.3 ; 72 = 23.32.

⇒ ƯCLN(48; 72) = 23.3 = 24 ⇒ k = 24.

Vậy hoàn toàn có thể phân chia các duy nhất thành 24 tổ.

khi kia từng tổ bao gồm 48 : 24 = 2 (nam); 72 : 24 = 3 (nữ)


*

- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợpBài 2: Tập hợp các số tự nhiênBài 3: Ghi số tự nhiênBài 4: Số thành phần của một tập đúng theo. Tập hòa hợp conLuyện tập trang 14Bài 5: Phép cộng với phxay nhânLuyện tập 1 trang 17Luyện tập 2 trang 19Bài 6: Phxay trừ và phép chiaLuyện tập 1 trang 24Luyện tập 2 trang 25Bài 7: Lũy quá với số nón tự nhiên. Nhân nhì lũy vượt thuộc cơ sốLuyện tập trang 28Bài 8: Chia nhị lũy thừa cùng cơ sốBài 9: Thđọng từ bỏ tiến hành những phxay tínhBài 10: Tính chất phân tách không còn của một tổngLuyện tập trang 36Bài 11: Dấu hiệu phân tách không còn đến 2, mang lại 5Luyện tập trang 39Bài 12: Dấu hiệu chia không còn mang đến 3, đến 9Luyện tập trang 42Bài 13: Ước với bộiBài 14: Số nguyên ổn tố. Hợp số. Bảng số ngulặng tốLuyện tập trang 47Bài 15: Phân tích một số trong những ra quá số nguim tốLuyện tập trang 50Bài 16: Ước bình thường cùng bội chungLuyện tập trang 53Bài 17: Ước tầm thường phệ nhấtLuyện tập 1 trang 56Luyện tập 2 trang 57Bài 18: Bội tầm thường nhỏ dại nhấtLuyện tập 1 trang 59Luyện tập 2 trang 60Ôn tập cmùi hương 1 (Câu hỏi - Bài tập)