Các Dạng Bài Tập Về Phản Xạ Toàn Phần

  -  

Bạn đang xem video Vật lý 11 – Bài 27 Phản xạ toàn phần (Phần 3 Các dạng bài tập tính toán quan trọng) được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

3 Bước HACK điểm cao Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác Bước 2: Xem bài giảng tại pgdtxhoangmai.edu.vn Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
*
Đánh giá:

Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Vật lý 11 – Bài 27 Phản xạ toàn phần (Phần 3 Các dạng bài tập tính toán quan trọng) bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại pgdtxhoangmai.edu.vn


a. Ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.b. Ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵnc. Ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.d. Cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về phản xạ toàn phần


a. Tia sáng tới đi từ môi trường có chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơnb. Tia sáng tới đi từ môi trường có chiết suất lớn hơn đến mặt phân cách với môi trường có chiết suất nhỏ hơnc. Góc tới của tia sáng phải lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phầnd. Sin góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bởi \(\sin {i_{gh}} = \dfrac{{{n_2}}}{{{n_1}}}\)


a. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới.b. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường kém chết quang hơn.c. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh.d. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang với môi trường chiết quang hơn.

Xem thêm: Soạn Bài: Tức Cảnh Pắc Bó (Hồ Chí Minh), Soạn Bài Tức Cảnh Pác Bó Của Hồ Chí Minh


Phương pháp giải

“/lop-11/chi-tiet-ly-thuyet-hien-tuong-phan-xa-toan-phan-phuong-phap-giai-bai-tap-phan-xa-toan-phan-5af3eae71261631175a05cce.html

#d1″>Xem lí thuyết phần I


Đáp án chi tiết:

Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Xem thêm: Các Bài Toán Rút Về Đơn Vị Lớp 3 : Bài Toán Liên Quan Đến Rút Về Đơn Vị

Đáp án cần chọn là: a


Phương pháp giải

“/lop-11/chi-tiet-ly-thuyet-hien-tuong-phan-xa-toan-phan-phuong-phap-giai-bai-tap-phan-xa-toan-phan-5af3eae71261631175a05cce.html

#d2″>Vận dụng điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần


Đáp án chi tiết:

A – sai vì để có hiện tương phản xạ toàn phần, ánh sáng phải đi từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém

B, C, D – đúng

Đáp án cần chọn là: a


Phương pháp giải

“/lop-11/chi-tiet-ly-thuyet-hien-tuong-phan-xa-toan-phan-phuong-phap-giai-bai-tap-phan-xa-toan-phan-5af3eae71261631175a05cce.html

#d1″>Vận dụng lí thuyết về phản xạ toàn phần


Đáp án chi tiết:

A, B, C – đúng

D – sai vì: Sin góc giới hạn phản xạ toàn phần được xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường kém chiết quang với môi trường chiết quang hơn chứ không phải góc giới hạn phản xạ toàn phần.

Đáp án cần chọn là: d


Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Vật lý 11 – Bài 27 Phản xạ toàn phần (Phần 3 Các dạng bài tập tính toán quan trọng)