bonus là gì

Bản dịch của "bonus" vô Việt là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: bonus là gì

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "bonus" vô một câu

Also, no bonus game was played throughout the tournament; after one game was completed, another game began.

Point totals are doubled during the bonus round.

The collection has been criticized for long loading times and the lack of bonus nội dung.

Xem thêm: ảnh ngộ không nhóc tì bá đạo

If the player reaches first place, the player will be able lớn play a bonus course that will reward him with more coins.

The six-year contract was worth $8.5 million, including a $5.6 million signing bonus.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "bonus":

cách phân phát âm