Biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đất

  -  

Công nghệ 7 Bài 6: Biện pháp áp dụng, cải tạo và bảo đảm đất

Câu hỏi giữa bài

Câu hỏi Bài 6 trang 13 Công nghệ 7: Em hãy điền mục tiêu của các phương án thực hiện đất vào vsinh sống bài xích tập theo chủng loại bảng sau:

Biện pháp thực hiện đấtMục đích
-Thâm canh tăng vụ.

Bạn đang xem: Biện pháp sử dụng cải tạo và bảo vệ đất

-Không vứt khu đất hoang.
-Chọn cây cối tương xứng cùng với khu đất.
-Vừa thực hiện khu đất, vừa cải tạo.

Trả lời:

Biện pháp thực hiện đấtMục đích
-Thâm canh tăng vụ.-Không để khu đất trống trong thời gian giữa 2 vụ thu hoạch, tăng lượng hàng hóa.
-Không quăng quật khu đất hoang.-Luôn bao gồm thành phầm nhằm thu hoạch.
-Chọn cây trồng phù hợp với đất.-Cây sinc trưởng và trở nên tân tiến giỏi mang lại năng suất cao.
-Vừa áp dụng khu đất, vừa tôn tạo.- Sớm bao gồm thu hoạch, qua thực hiện đất sẽ được tôn tạo nhờ vào có tác dụng đất, bón phân, tưới nước…

Câu hỏi Bài 6 trang 14 Công nghệ 7: Em hãy quan lại giáp những hình 3, 4, 5 với ghi văn bản trả lời thắc mắc vào vsinh hoạt bài tập theo mẫu mã bảng sau đây.

-Mục đích của giải pháp đó là gì?-Biện pháp này được cần sử dụng mang lại nhiều loại đất nào?
Biện pháp cải tạo đấtMục đíchÁp dụng cho loại đất
-Cày sâu, bừa kĩ, bón phân cơ học.
-Làm ruộng cầu thang.
-Tdragon xen cây nông nghiệp trồng trọt giữa những băng cây phân xanh.
-Cày nông, bừa sục, giữ lại nước thường xuyên, vậy nước thường xuyên.
-Bón vôi.

Trả lời:

Biện pháp cải tạo đấtMục đíchÁp dụng cho các loại đất
-Cày sâu, bừa kĩ, bón phân cơ học.-Tăng bề dày của lớp khu đất canh tác.-Có tầng đất mặt mỏng manh, nghèo dinh dưỡng nhỏng khu đất bạc màu.
-Làm ruộng lan can.-Hạn chế dòng nước chảy; tiêu giảm xói mòn cọ trôi.-Đất dốc ( đồi ; núi ).
-TLong xen cây nông nghiệp trồng trọt thân những băng cây phân xanh.-Tăng độ bít bao phủ khu đất, hạn chế xói mòn, cọ trôi.-Đất dốc ; khu đất cần phải tôn tạo.
-Cày nông, bừa sục, giữ nước thường xuyên, vậy nước liên tục.-Hoà tung chất pkém trong nước, cởi nước tất cả tổ hợp pnhát sửa chữa thay thế bởi nước ngọt.-Đất pyếu.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 6: Lũy Thừa Của Một Số Hữu Tỉ Tiếp Theo, Toán HọC LớP 7

-Bón vôi.-Khử chua.-Đất chua.

Câu hỏi & Bài tập

Bài 1 trang 15 Công nghệ 7: Vì sao buộc phải cải tạo đất?

Trả lời:

-Những loại đất có đặc thù xấu nlỗi chua, pnhát, mặn, bạc mầu,… rất cần được tôn tạo để triển khai bớt gần như đặc điểm xấu đó đi nhằm cây xanh cải tiến và phát triển giỏi hơn.

-Cải tạo thành khu đất nhằm khai quật tiềm năng của đất.

Bài 2 trang 15 Công nghệ 7: Người ta hay được dùng mọi giải pháp làm sao để cải tạo đất?

Trả lời:

Những biện pháp cải tạo khu đất là:

-Cày sâu, bừa kĩ, phối kết hợp bón phân cơ học so với khu đất bạc mầu.

-Làm ruộng bậc thang so với đất dốc.

-Trồng xen cây NNTT giữa các băng cây phân xanh đối với đất dốc.

-Cày nông, bừa sục, giữ nước tiếp tục, rứa nước thường xuyên so với khu đất pyếu.

-Bón vôi đối với khu đất chua.

Bài 3 trang 15 Công nghệ 7: Nêu đều biện pháp cải tạo khu đất đã vận dụng ở địa phương em.

Trả lời:

-Dựa vào bảng sau để xác minh các phương án phù hợp ứng cùng với từng nhiều loại khu đất.

Biện pháp cải tạo đất
Mục đíchÁp dụng cho một số loại đất
-Cày sâu, bừa kĩ, bón phân cơ học.-Tăng bề dày của lớp đất canh tác.-Có tầng đất mặt mỏng tanh, nghèo dinh dưỡng nhỏng khu đất bạc mầu.
-Làm ruộng cầu thang.-Hạn chế dòng nước chảy; tiêu giảm xói mòn rửa trôi.-Đất dốc ( đồi ; núi ).
-Trồng xen cây nông nghiệp trồng trọt giữa những băng cây phân xanh.-Tăng độ bịt lấp khu đất, tinh giảm xói mòn, cọ trôi.-Đất dốc ; khu đất rất cần được tôn tạo.
-Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, rứa nước liên tục.-Hoà tung chất pyếu nội địa, cởi nước có tổ hợp pkém sửa chữa thay thế bằng nước ngọt.-Đất pyếu.
-Bón vôi.-Khử chua.-Đất chua.

Xem thêm: Bài Tập Toán Có Lời Văn Lớp 3, Các Dạng Bài Tập Toán Có Lời Văn

-lấy một ví dụ nhỏng làm việc địa phương có đất là khu đất chua yêu cầu áp dụng giải pháp bón vôi.