Biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai

  -  
*
Trả lời thắc mắc 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 Tập 1. Với
Bạn đang xem: Biến đổi biểu thức chứa căn bậc hai

*
Trả lời thắc mắc 2 Bài 6 trang 25 SGK Toán thù 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 25 SGK Toán thù 9 Tập 1. Rút gọn biểu thức


*
Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 6 trang 25 SGK Toán thù 9 Tập 1. Đưa thừa số ra ngoài lốt cnạp năng lượng..


*
Trả lời thắc mắc 4 Bài 6 trang 26 SGK Toán thù 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 26 SGK Tân oán 9 Tập 1. Đưa quá số vào trong lốt căn uống


*
Bài 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài xích 43 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Viết các số hoặc biểu thức vệt cnạp năng lượng thành dạng tích rồi đưa thừa số ra bên ngoài vết căn:
Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Con Đường Từ Nhà Đến Trường Lớp 6 Ngắn Nhất

*
Bài 44 trang 27 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài xích 44 trang 27 SGK Tân oán 9 tập 1. Đưa thừa số vào vào vết căn:


*
Bài 45 trang 27 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài bác 45 trang 27 SGK Toán thù 9 tập 1. So sánh các số đã mang đến.


*
Bài 46 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 46 trang 27 SGK Toán thù 9 tập 1. Rút ít gọn các biểu thức sau:


*
Bài 47 trang 27 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 47 trang 27 SGK Toán 9 tập 1. Rút ít gọn...
Xem thêm: Gìn Giữ Gìn Và Phát Huy Truyền Thống Tốt Đẹp Của Dân Tộc, Giữ Gìn Và Phát Huy Truyền Thống Văn Hóa Dân Tộc

*
Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 6 - Cmùi hương 1 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 6 - Chương thơm 1 - Đại số 9


*
Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 9