Bài thực hành số 9 tin học 12

  -  

Nội dung của Bài thực hành thực tế số 9: Bài thực hành thực tế tổng hợp dưới đây nhằm góp những em củng vậy lại các năng lực cơ bạn dạng thực hiện Access nlỗi chế tác DataBase new bao gồm những bảng tất cả liên kết bởi chế độ thiết kế, tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu, xây đắp chủng loại hỏi đáp ứng một số trong những thử dùng như thế nào kia cùng lập báo cáo nkhô cứng bởi thuật sĩ cùng xây cất dễ dàng và đơn giản. Mời các em thuộc theo dõi và quan sát nội dung chi tiết của bài bác thực hành thực tế.

Bạn đang xem: Bài thực hành số 9 tin học 12


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu thương cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Những bài tập và thực hành 9 Tin học tập 12

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài tập cùng thực hành 9 Tin học tập 12


Bài 1

a) Tạo một DataBase new, đánh tên là hoc_tap.

b) Tạo những bảng dữ liệu trong CSDL hoc_tap cùng với cấu trúc được biểu lộ trong bảng sau, đặt khóathiết yếu cho mỗi bảng, biểu lộ đặc thù cho những ngôi trường trong mỗi bảng:


Tên bảngTên trườngKhóachínhKiểu dữ liệu
BANG_DIEM

ID

Ma_hoc_sinh

Ma_mon_hoc

Ngay_kiem_tra

Diem_so

AutoNumber

Text

Text

Date/Time

Number

HOC_SINH

Ma_hoc_sinh

Ho_dem

Ten

Text

Text

Text

MON_HOC

Ma_mon_hoc

Ten_mon_hoc

Text

Text


Bảng 1. Bảng CSDLHOC_TAP

Gợi ý làm bài:

a)

Để tạo nên một cơ sở dữ liệu new cùng với thương hiệu là hoc_tap, triển khai theo công việc sau đây:

Bước 1:Chọn lệnhFileNew;Cách 2:ChọnBlank Database, Xuất hiện tại hộp thoạiFile New Database( ightarrow)Gõ tên hoc_tap;Cách 3:Chọn địa chỉ lưu giữ tệp. Nháp vào nútCreatenhằm chứng thực tạo tệp.

b)Tạo các bảng dữ liệu trong CSDL hoc_tap với cấu tạo được biểu hiện như bảng 1 làm việc trên, các em tiến hành theo những bước:

Bước 1.Chọn đối tượngTable( ightarrow)nháy đúpCreate Table in Design view;Bước 2.Nhập các thông số:Tên trường vào cộtField Name;Chọn loại dữ liệu vào cộtData Type;​Bước 3.Chỉ định khóa thiết yếu (Primary key)Chọn ngôi trường làm cho khóa chính;Nháy nút ít hoặc lựa chọn lệnhEditchọnPrimary keytrong bảng chọnEdit;

*

*

Hình 1. Kết trái thực hành bài 1

Bài 2

Thiết lập những mọt liên kết:

Giữa bảng bang_diemvà bảng hoc_sinh.Giữa bảng bang_diem và bảng mon_hoc.

Gợi ý có tác dụng bài:

Thực hiện nay theo quá trình sau đây:

Cách 1.Xác định trường nhằm thiết lập liên kếtbang_diem: ID, ma_hoc_sinch, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so.hoc_sinh:ma_hoc_sinc, ho_dem, ten.mon_hoc:ma_mon_hoc, ten_mon_hoc.Bước 2.Mở cơ sở dữ liệu hoc_tap. Nháy nút
*
hoặc chọnDatabaseTools->Relationshipsnhằm mở cửa sổRelationships;Cách 3.Nháy nút
*
hoặcnháy nút ít đề nghị chuộtvào vùng trống của sổRelationshipschọnShowTable...trong bảng chọn tắt. Khi kia xuất hiện thêm hộp thoạiShow Table;Trong hộp thoạiShow Tablechọn những bảng (bang_diem, hoc_sinh, mon_hoc) bằng phương pháp lựa chọn thương hiệu bảng rồi nháyAdd.

Cuối cùng nháyCloseđể đóng cửa sổShow Table.

Bước 4.Thiết lập mối liên kết giữabảngbang_diemvà bảnghoc_sinh:Các bảng vừa lựa chọn xuất hiện bên trên cửa ngõ sổRelationships;Bấm loài chuột vào ngôi trường ma_hoc_sinh làm việc bang_diem, giữ và kéo chuột lịch sự ngôi trường ma_hoc_sinc ởhoc_sinh;Bnóng con chuột vào Create nhằm sản xuất liên kết; (hình 2)Thông báo tác dụng. (hình 3)

*

Hình 2. Tạo mối liên kếtthân bảng bang_diem với hoc_sinh

*

Hình 3. Kết trái tùy chỉnh thiết lập côn trùng liên kết giữa bảng bang_diem với hoc_sinh

Bước 5.Thiết lập côn trùng liên kết giữabảngbang_diemvà bảngmon_hoc:Các bảng vừa lựa chọn lộ diện trên cửa ngõ sổRelationships;Bnóng chuột vào trườngma_mon_hocbang_diem, giữ lại với kéo loài chuột sang trườngma_mon_hocmon_hoc;Bấm con chuột vàoCreateđể sinh sản liên kết; (hình 4)Thông báo kết quả. (hình 5)

*

Hình 4.Tạo mối liên kếtgiữa bảng bang_diem và mon_hoc

*

Hình 5.Kết quả thiết lập cấu hình côn trùng liên kết giữa bảng bang_diem, bảng hoc_sinc cùng bảng mon_hoc

Bài 3

Tạo biểu chủng loại nhằm nhập dữ liệu đến bảng bang_diem.Nhập tài liệu cho cả bố bảng (sử dụng cả nhị cách: trực tiếp trong trang dữ liệu cùng dùng biểu chủng loại vừa tạo).

Gợi ý có tác dụng bài:

Các thao tác thực hiện:

Bước 1. Khởi cồn Acess, chọn File ( ightarrow)Open...( ightarrow)Chọn thương hiệu tệp tin hoc_tap;Bước 2.Chọn đối tượng người sử dụng Form( ightarrow)Bnóng đúp con chuột Create Form by Wizard;Cách 3.Chọn bang_diem làm việc mục Table;Bước 4.Bnóng đúp vào thương hiệu những trường ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so( ightarrow)Chọn Next;Bước 5.

Xem thêm: Soạn Văn Chuyện Người Con Gái Nam Xương (Nguyễn Dữ), Soạn Bài Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Chọn Columnar, lựa chọn Next;Cách 6.Chọn Standard, chọn Next;Cách 7.Gõ tên file bang_diem, chọn Open the form khổng lồ view or enter information, chọn Finish( ightarrow)Thông báo công dụng thực hiện được.

Bài 4

Thiết kế một trong những mẫu mã hỏi nhằm thỏa mãn nhu cầu những đề nghị sau:

a) Hiển thị họ tên của một học viên (ví dụ "Trần Lan Anh") cùng rất điểm mức độ vừa phải của học sinhkia.

c) Danh sách học viên bao gồm chúng ta và tên, điểm môn Tân oán cùng sắp xếp theo ngày bình chọn.

Gợi ý có tác dụng bài:

a) Đểhiển thị bọn họ thương hiệu của học sinh Trần Lan Anh cùng với điểm vừa phải của em này, ta triển khai theo công việc dưới đây:

Bước 1. Chọn Queries vào cửa sổ đại lý dữ liệu hoc_tap;Bước 2. Bấm lưu ban loài chuột vào Creat query in design view;Bước 3. Chọn bảng hoc_sinh, lựa chọn add, chọn bảng bang_diem, chọn add, chọn Close. (hình 6)

*

Hình 6.

Bước 4. Bấm đúp chuột vào những trường: ho_dem, ten làm việc bảng hoc_sinh;Bước 5. Bấm lưu ban loài chuột vào trường diem_so sinh hoạt bảng bang_diem. (hình 7)

*

Hình 7.

Cách 6. Trên mẫu Criteria, cột ho_dem( ightarrow)nhập "Trần Lan"; cột ten( ightarrow)nhập "Lan";Cách 7. Bnóng phím bắt buộc con chuột trên cột diem_so, lựa chọn Totals;Bước 8. Trên dòng Totals, cột diem_so, chọn avg;(hình 8)

*

Hình 8.

Bước 9. Nháy nút
*
hoặc lựa chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể triển khai mẫu hỏi. Kết quả được kết xuất trên trang dữ liệu của chủng loại hỏi (hình 9).

*

Hình 9.

Bước 10.Chọn File ( ightarrow)Save... ;Gõ thương hiệu mang lại mẫu hỏi: Cau_a, chọn OK;

b) Để làm được bài bác này, trước tiên những em đề xuất xác định:

c) Tương từ bỏ câu b).

Bài 5

Tạo báo cáo danh sách học viên gồm: chúng ta thương hiệu, môn học, điểm.

Gợi ý làm cho bài:

Mngơi nghỉ báo cáo sinh sống cơ chế xây đắp cùng thực hiên những thao tác:

Trong hành lang cửa số các đại lý tài liệu hoc_tap, lựa chọn report, bnóng đúp loài chuột vào Create report by using wizarrd;Chọn bảng hoc_sinh, bnóng lưu ban chuột vào ngôi trường ho_dem, ten;Chọn bảng bang_diem, bấm lưu ban chuột vào ngôi trường diem_so;Chọn bảng mon_hoc, bấm đúp loài chuột vào ngôi trường ten_mon_hoc;Chọn trườngten_mon_hoc để gộp nhóm( ightarrow)Chọn Next;

Chọn hàm tính mức độ vừa phải mang đến cột điểm số:

Chọn Summary Options.. ;Chọn hàm Avg, lựa chọn OK;Chọn Next bố lần.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài 3: Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất Lớp 10, Toán 10 Bài 3: Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất

Lưu báo cáo:

Vào File( ightarrow)Save;Gõ tên file: hoc_sinh, lựa chọn PReview the report.Chọn Finish;Thông báo hiệu quả.