BÀI TẬP VỀ TỈ LỆ THỨC LỚP 7

  -  

Tỉ lệ thức, dãy tỉ trọng thức đều nhau cũng có một vài dạng toán xuất xắc trong nội dung kỹ năng và kiến thức cmùi hương 1 Số hữu tỉ số thực của Toán lớp 7, một số trong những dạng bài bác tập yên cầu sự áp dụng linc hoạt các phép toán thù tỉ lệ thức.

Bạn đang xem: Bài tập về tỉ lệ thức lớp 7


Bài viết này bọn họ cùng hệ thống lại các dạng toán về tỉ lệ thức, phương pháp giải những dạng toán này, sau đó vận dụng giải các bài xích tập tự cơ bạn dạng cho tới nâng cao nhằm những em dễ ợt ghi lưu giữ.

I. Lý thuyết về Tỉ lệ thức

• Tỉ lệ thức là đẳng thức của nhì tỉ số 

*
 hoặc a:b = c:d (a, b, c, d ∈ Q; b, d ≠ 0).

* Ví dụ: Tỉ lệ thức 

*
 có thể được viết là: 3:4 = 6:8

- Các số: a, d là nước ngoài tỉ; b, c là trung tỉ

- Từ tỉ trọng thức:  suy ra: a.d = c.b

- Từ đẳng thức a.d = b.c cùng với a, b, c, d ≠ 0 mang đến ta những tỉ lệ thức:

- Từ tỉ lệ thức a/b = c/d suy ra các tỉ trọng thức:

• Tính chất của dãy tỉ lệ thành phần thức bằng nhau:

- Từ tỉ lệ thành phần thức

*
 suy ra các xác suất thức sau:

 

*
 
*

- Từ tỉ trọng thức 

*
 suy ra những tỉ lệ thức sau:

*
 
*

*

II. Các dạng bài tập về Tỉ lệ thức

° Dạng 1: Lập tỉ lệ thành phần thức tự những số vẫn cho

* Phương pháp:

- Sử dụng tính chất: Từ đẳng thức a.d = b.c cùng với a, b, c, d ≠ 0 mang lại ta những tỉ lệ thức:

* Ví dụ 1 (Bài 45 trang 26 SGK Tân oán 7 Tập 1): Tìm các tỉ số đều nhau trong số tỉ số dưới đây rồi lập những tỉ lệ thức

 

*
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*

◊ Lời giải ví dụ 1 (Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 Tập 1):

- Theo bài bác ra, ta có:

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

- Từ tác dụng bên trên, ta có những tỉ số đều bằng nhau là:

 

*
 
*

* Ví dụ 2 (Bài 47 trang 26 SGK Tân oán 7 Tập 1)Lập tất cả các tỉ lệ thành phần thức hoàn toàn có thể được trường đoản cú những đẳng thức sau:

a) 6.63 = 9.42.

b) 0,24.1,61 = 0,84.0,46.

◊ Lời giải ví dụ 2 (Bài 47 trang 26 SGK Tân oán 7 Tập 1):

a) Từ 6.63 = 9.42 ta có:

 

*
*
*
*

b) Từ 0,24.1,61 = 0,84.0,46 ta có:

 

*
*
*
*

° Dạng 2: Tìm x trường đoản cú tỉ lệ thành phần thức

* Pmùi hương pháp:

- Sử dụng tính chất: 

*

* lấy ví dụ 1 (Bài 46 trang 26 SGK Tân oán 7 Tập 1)Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a)

b)

c)

◊ Lời giải ví dụ 1 (Bài 46 trang 26 SGK Tân oán 7 Tập 1):

a)  

*
 
*

b)  

*

 

*
 
*

c) 

*

 

*
 
*

 

*
 
*

* Ví dụ 2Tìm x trong các tỉ lệ thành phần thức sau:

a) 

b) 

◊ Lời giải ví dụ 2:

a)  

 

*

 

*
 
*
 

 

*

b) 

 

*

 

*
 
*

 

*
 
*

° Dạng 3: Chứng minch tỉ lệ thức

* Pmùi hương pháp:

- Đặt 

*
 
*
 rồi cầm vào cụ thể từng vế của đẳng thức yêu cầu chứng tỏ ta được cùng một biếu thức, suy ra điều đề nghị chứng tỏ (đpcm).

- Hoặc hoàn toàn có thể sử dụng tính chất: 

*
 để hội chứng minh

- Hoặc sử dụng đặc thù hàng tỉ số bởi nhau

- Hoặc dùng cách đặt thừa số chung bên trên tử cùng mẫu để minh chứng.

* ví dụ như (Bài 63 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1)Chứng minc rằng từ bỏ tỉ trọng thức  

*
 ta có thể suy ra tỉ lệ thành phần thức: 
*

◊ Lời giải ví dụ (Bài 63 trang 31 SGK Toán 7 Tập 1):

- Ta có: 

*

- Theo đặc thù của dãy tỉ số cân nhau, ta có:

 

*

 

*

° Dạng 4: Tìm x, y trong hàng tỉ số bằng nhau

* Phương thơm pháp:

- Đưa về cùng một tỉ số: 

- Vận dụng đặc điểm dãy tỉ số bằng nhau

- Sử dụng phương thức nỗ lực (rút ít x, hoặc y xuất phát từ một biểu thức ráng vào biểu thức sót lại nhằm tính)

- Đặt: 

*

* lấy một ví dụ 1 (Bài 54 trang 30 SGK Toán 7 Tập 1)Tìm 2 số x và y biết:

 

*
 và 
*

◊ Lời giải ví dụ 1 (Bài 54 trang 30 SGK Toán thù 7 Tập 1):

- Theo đặc thù của dãy tỉ số cân nhau, ta có:

 

*
 
*

- Vậy có: 

*
*

* Ví dụ 2 (Bài 55 trang 30 SGK Tân oán 7 Tập 1)Tìm 2 số x và y biết:

 x:2=y:(-5) và x-y=(-7).

◊ Lời giải ví dụ 2 (Bài 55 trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):

- Theo bài bác ra, ta có: 

*

- Theo đặc điểm hàng tỉ trọng thức đều nhau, và giả thiết x-y=-7, ta có:

 

*

- Vậy có:

*
*

* Ví dụ 3 (Bài 56 trang 30 SGK Toán thù 7 Tập 1)Tìm diện tích S hình chữ nhật biết rằng tỉ số thân hai cạnh của chính nó là 2/5 cùng chu vi là 28m.

◊ Lời giải ví dụ 3 (Bài 56 trang 30 SGK Toán thù 7 Tập 1):

- gọi x cùng y lần lượt là chiều rộng lớn cùng chiều nhiều năm của hình chữ nhật (đơn vị chức năng mét và x, y > 0).

Xem thêm: Soạn Bài Thơ Bánh Trôi Nước Ngữ Văn 7, Soạn Bài Bánh Trôi Nước

- Theo bài bác ra, ta gồm chu vi hình chữ nhật là 28m nên: (x + y).2 = 28 ⇒ x + y =28 : 2 = 14.

- Cũng theo bài xích ra, tỉ số thân 2 cạnh là 2/5 đề xuất ta có: 

*

- Theo đặc thù của hàng tỉ lệ thức bằng nhau, kết hợp với x+y=14, ta có:

*

- Vậy có: 

*
*

° Dạng 5: Tính tổng hay hiệu một biểu thức khi biết hàng tỉ số

* Pmùi hương pháp:

♣ Cách 1: Đặt

*
  rồi nỗ lực vào biểu thức.

♣ Cách 2: Dùng đặc thù hàng tỉ lệ thành phần thức cân nhau.

* Ví dụ 1 (Bài 57 trang 30 SGK Toán 7 Tập 1)Số viên bi của tía chúng ta Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ thành phần với những số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của từng các bạn biết rằng bố bạn bao gồm 44 viên bi.

◊ Lời giải ví dụ 1 (Bài 57 trang 30 SGK Toán thù 7 Tập 1):

- Hotline x, y, z theo thứ tự là số viên bị của cha bạn Minch, Hùng, Dũng

- Theo bài ra, số bi của Minch, Hùng, Dũng tỉ trọng với những số 2, 4, 5 buộc phải có:

 

- Theo bài ra, 3 chúng ta bao gồm tổng cộng 44 viên bi nên: x + y + z = 44. (*)

- Từ tính chất của hàng tỉ lệ thức đều bằng nhau kết hợp (*) ta có:

  

*

- Vậy có: 

*
*
*

* Ví dụ 2 (Bài 61 trang 31 SGK Tân oán 7 Tập 1)Tìm tía số x, y, z biết x/2 = y/3; y/4 = z/5 cùng x + y - z = 10.

◊ Lời giải ví dụ 2 (Bài 61 trang 31 SGK Tân oán 7 Tập 1):

- Theo bài ra, ta có:

 

*
 
*
 
*

 

*
 
*
 
*

- Do đó, ta có: 

- Từ tính chất hàng tỉ lệ thành phần thức đều bằng nhau, ta có:

  

*

- Vậy có: 

*
*
*

° Dạng 6: Tính tích một biểu thức lúc biết dãy tỉ số

* Pmùi hương pháp:

- Đưa về thuộc tỉ số: 

♣ Cách 1: Đặt   rồi nạm vào biểu thức nhằm tìm k, sau đó tính x,y,z từ 

*
.

♣ Cách 2: Nhân vào 2 vế x hoặc y rồi triển khai những tính tân oán tương xứng.

* Ví dụ 1 (Bài 62 trang 31 SGK Tân oán 7 Tập 1)Tìm hai số x cùng y biết rằng: 

*
 và x.y=10.

Xem thêm: (1+Sinx+Cos2X)Sin(X+Pi/4)/1+Tanx=1/Căn2 Cosx, Solution: How Do You Solve 1

◊ Lời giải ví dụ 1 (Bài 62 trang 31 SGK Toán thù 7 Tập 1):

♣ Cách 1: Đặt 

*

⇒ x = 2.k; y = 5.k;

- Theo bài xích ra, ta có: x.y = 10 ⇒ 2k.5k = 10 ⇒ 10k2 = 10 ⇒ k2 = 1 ⇒ k = 1 hoặc k = -1.