BÀI TẬP VỀ SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ

  -  

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, pgdtxhoangmai.edu.vn sưu tầm gửi tới các em Số từ – Kiến thức, bài tập nâng cao Ngữ Văn 6.

Bạn đang xem: Bài tập về số từ và lượng từ

 Chúc các em học tốt!

Số từ

Kiến thức, bài tập nâng cao Ngữ Văn 6

I- NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Số từ là gì ?


Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.

Số từ có thể đứng trước và sau danh từ, bổ sung ý nghĩa cho dđnh từ về số lượng hay thứ tự. Số từ là từ chỉ lượng cụ thể vì thế khi có số từ chỉ lượng thì không có lượng từ và ngược lại.

Số từ ngoài chức năng làm định ngữ cho danh từ có thể làm vị ngữ trong câu.

Ví dụ : Dân tộc Việt Nam là một.

(Hổ Chí Minh)

2. Các loại sô từ

Số từ có thể chia làm hai loại: số từ chỉ số lượng và số từ chỉ thứ tự.

+ Số từ chỉ số lượng thường đứng trước danh từ bao gồm số từ xác định, như : một, hai, ba và số từ ước chừng, như : vài, dăm, mươi.

Xem thêm: Một Hình Chữ Nhật Có Chiều Dài 2M Chiều Dài Hơn Chiều Rộng 3/5

Cần phân biệt số từ với danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng. Các từ như : đôi, cặp, tá, chục,… là những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng. Chúng không phải là số từ vì có thể đứng sau số từ và trực tiếp kết hợp với danh từ chỉ sự vật.

Ví dụ : ba tá bút chì; năm cặp bánh chưng.

+ Số từ chỉ thứ tự thường đứng sau danh từ để nói rõ về thứ tự. Tuy nhiên, có trường hợp số từ chỉ số lượng nhưng vẫn đứng sau danh từ.

Ví dụ : đi hàng ba ; ba mâm sáu.

II. – BÀI TẬP

1. Số từ có hai loại chính : số từ chỉ số lượng và số từ chỉ thứ tự. Muốn xác định ý nghĩa của hai loại số từ này ta làm thế nào ? Cho ví dụ.

2. Xác định các số từ trong đoạn thơ sau :

Chúng bay chỉ một đường ra :

Một là tử địa hai là tù binh <…>

Nghe trưa nay, tháng năm mồng bảy

Trên đầu bay, thác lửa hờn căm!

Trông : bốn mặt, luỹ hầm sập đổ

Tướng quân bay lố nhố cờ hàng…

(Tố Hữu)

3. Xác định ý nghĩa của số từ trong đoạn thơ sau :

Một yêu em cố tăng gia Hai yêu em có đàn gà đầy sân Ba yêu làm cỏ bón phân Bôn yêu sớm tối chuyên cần tưới rau…

(Mười yêu)

4. Trong câu sau đây : Nhất nước. nhì phân, tam cần, tứ giống

(Tục ngữ)

Các từ nhất, nhì, tam, tứ là số từ chỉ số lượng hay số từ chỉ thứ tự ? Vì sao ?

5. Đọc bài Không ngủ được của Hồ Chí Minh, bạn Lan giải ngay ra rằng : một canh, hai canh, ba canh thì một, hai, ba là số từ chỉ số lượng còn trong canh bốn, canh năm thì bốn, năm là số từ chỉ thứ tự. Thấy Lan làm bài nhanh quá, bố hỏi:

– Thế câu thơ Tám giờ chuông đánh phải nằm co thì tám ở đây là số từ chỉ số lượng hay chỉ thứ tự ?

Em hãy cùng Lan suy nghĩ rồi trả lời.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 13 Festivals Có Đáp Án, Unit 13: Festivals

6. Lan và bố đi dự tiệc ở một khách sạn. Lan nghe một ông khách gọi :

– Cho hai mâm sáu ra đây !

Lan băn khoăn hai và sáu là số từ chỉ gì đây ? Em thử giải đáp cho bạn.

Tải xuống