BÀI TẬP TOÁN LỚP 8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

  -  

Dưới đó là bài xích tập liên quan đến phân tích đa thức thành nhân tử . Gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm, trải đa số tự đều câu cơ bản mang lại nâng cao. Nhằm giúp cho các bạn vừa phải khá hoàn toàn có thể có tác dụng được. Sau thuộc là phía dẫn giải chi tiết với đáp án . Các bạn thuộc tìm hiểu thêm cùng với Kiến nhé .

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 8 phân tích đa thức thành nhân tử và bài tập vận dụng

I. Tân oán lớp 8: Những bài tập trắc nghiệm phân tích đa thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Tìm x với giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm giá trị y thỏa mãn 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính quý hiếm của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 cùng với x=3 với y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích đa thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích nhiều thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Tân oán lớp 8: Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn lời giải D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta tất cả 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta bao gồm A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Lúc đó với x = 3 cùng y = 1, ta có A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn câu trả lời C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.

Xem thêm: Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Hóa 9 Hay Nhất, Ngắn Gọn, Giải Bài Tập Hóa Học 9, Hóa 9

<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn giải đáp B

Bài 7:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn đáp án C

Bài 8:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn đáp án A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: Viết Thư Cho Bạn Nước Ngoài Kể Về Quê Hương Việt Nam, Viết Thư Upu: Giới Thiệu Đất Nước Mình

Chọn câu trả lời A

bài tập liên quan cho so với nhiều thức thành nhân tử đã được Kiến soạn vừa đủ với cụ thể, mong muốn rằng nó để giúp đỡ chúng ta ôn tập tốt để chuẩn bị kỹ năng để bình chọn cùng thi học tập kì . Các bạn hãy có tác dụng đi làm việc lại thiệt các lần để nâng cấp kỹ năng của phiên bản thân, để có thể có tác dụng được những bài bác toán nặng nề . Chúc chúng ta thành công xuất sắc bên trên tuyến phố tiếp thu kiến thức.