Bài tập toán lớp 8 chương 1 đại số

  -  
Bộ đề soát sổ 1 ngày tiết Toán 8 chương thơm 1 Đại số là tài liệu cực kì có ích nhưng mà pgdtxhoangmai.edu.vn ước ao giới thiệu đến các bạn học viên thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 8 chương 1 đại số

Tài liệu bao gồm 13 đề soát sổ 45 phút ít chương thơm 1: phép nhân và phxay phân chia nhiều thức giúp chúng ta học sinh ôn tập và củng nỗ lực lại các kỹ năng và kiến thức sẽ học tập vào chương thơm I môn Đại số lớp 8 làm căn cơ sẵn sàng đến bài bác thi cuối học kì I. Sau phía trên, mời chúng ta thuộc tham khảo để chuẩn bị mang lại bài bác đánh giá của chính mình.

Bộ đề bình chọn chương 1 Đại số 8

Đề đánh giá chương 1 Đại số 8 - Đề 1Đề bình chọn chương thơm 1 Đại số 8 - Đề 2Đề bình chọn chương 1 Đại số 8 - Đề 3Đề kiểm soát chương thơm 1 Đại số 8 - Đề 4

Đề kiểm soát chương thơm 1 Đại số 8 - Đề 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phxay nhân: 3x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 3x3y2– 3x4y – 3x2y2B) 9x3y2– 3x4y + 3x2y2C) 9x2y – 3x5+ 3x4D) x – 3y + 3x2Câu 2: Kết trái của phép nhân (x – 2).(x + 2) là:A) x2– 4B) x2+ 4C) x2 – 2D) 4 - x2Câu 3: Giá trị của biểu thức x + 2x + 1 tại x = -1 là:A) 4B) -4C) 0D) 2Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x + y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết quả của phép chia (20x4y – 25x2y2 – 5x2y) : 5x2y là:A) 4x2– 5y + xyB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) 4x2 + 5y - xyCâu 6: Đẳng thức làm sao sau đây là Sai:A) (x - y)3= x3- 3x2y + 3xy2 - y3B) x3 – y3 = (x - y)(x2 - xy + y2)C) (x - y)2 = x2 - 2xy + y2D) (x - 1)(x + 1) = x2 - 1II. Tự luận (7 điểm)Câu 1 (1 điểm): Rút ít gọn gàng biểu thức Phường = (x - y)2 + (x + y)2 – 2.(x + y)(x – y) – 4x2Câu 2 (3 điểm): Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử:a/ x3 – x2y + 3x – 3y
b/ x3 – 2x2 – 4xy2 + xc/ (x + 2)(x+3)(x+4)(x+5) – 8Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia:(x4 – x3 – 3x2 + x + 2) : (x2 – 1)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác nhau hài lòng x2 – y = y2 – x. Tính quý giá của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề bình chọn cmùi hương 1 Đại số 8 - Đề 2

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước những giải đáp đúng.Câu 1: Kết quả của phxay nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2C) 6x2y – 2x5+ 2x4D) x – 2y + 2x2Câu 2: Kết trái của phnghiền nhân (3 – x).(3 + x) là:A) 3 – x2B) 9 – x2C) 9 + x2D) x2- 9Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 trên x = -1 là:A) 9B) -9C) 1D) 2Câu 4: Kết trái knhì triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết trái của phnghiền phân tách (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:A) 4x2– 5yB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) Một kết quả khác.

Xem thêm: Sbt Tiếng Anh Mới 7 Thí Điểm, Giải Sbt Tiếng Anh 7 Unit 4: At School

Câu 6: Đẳng thức làm sao sau đấy là Sai:A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2D) (x - y)(x + y) = x2 – y2II. Tự luận (7 điểm)Câu 1 (1 điểm): Rút gọn gàng biểu thức sau: Phường = 2.(x + y)(x – y) - (x - y)2 + (x + y)2 – 4y2
Câu 2 (3 điểm): Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử:a/ x2 – xy + 3x – 3yb/ x3 – 4x2 – xy2 + 4xc/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 3Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia: (2x4 + x3 – 5x2 – 3x - 3) : (x2 – 3)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác biệt thoả nguyện x2 – y = y2 – x. Tính cực hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Đề kiểm soát chương 1 Đại số 8 - Đề 3

I. Trắc nghiệm(3 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước những đáp án đúng.Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:A) 2x3y2– 2x4y – 2x2y2B) 6x3y2– 2x4y + 2x2y2C) 6x2y – 2x5+ 2x4D) x – 2y + 2x2Câu 2: Kết quả của phnghiền nhân (3 – x).(3 + x) là:A) 3 – x2B) 9 – x2C) 9 + x2D) x2- 9Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 trên x = -1 là:A) 9B) -9C) 1D) 2Câu 4: Kết trái knhị triển của hằng đẳng thức (x - y)3 là:A) x2+ 2xy + y2B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3C) (x + y).(x2– xy + y2)D) x3- 3x2y + 3xy2 - y3Câu 5: Kết trái của phép phân tách (20x5y – 25x3y2 – 5x3y) : 5x3y là:A) 4x2– 5yB) 4x2– 5y – 1C) 4x6y2– 5x4y3– x4y2D) Một công dụng không giống.Câu 6: Đẳng thức làm sao sau đây là Sai:A) (x + y)3= x3+ 3x2y + 3xy2 + y3B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2D) (x - y)(x + y) = x2 – y2II. Tự luận(7 điểm)Câu 1 ( 1 điểm): Rút gọn gàng biểu thức sau: Phường. = 2.(a + b)(a – b) + (a - b)2 + (a + b)2 – 4b2 Câu 2 (3 điểm): Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử:a/ x2 – xy + 7x – 7yb/ x3 – 6x2 – xy2 + 9xc/ (x + 1)(x + 2)(x + 3)(x + 4) – 15Câu 3 (2 điểm): Làm tính chia: (2x4 + 10x3 + x2 + 15x - 3) : (2x2 + 3)Câu 4 (1 điểm): Cho x, y là 2 số khác biệt hài lòng x2 – y = y2 – x. Tính cực hiếm của biểu thức A = x3 + y3 + 3xy(x2 + y2) + 6x2y2(x + y).

Xem thêm: Cơ Cấu Trục Khuỷu Thanh Truyền Công Nghệ 11


Đề khám nghiệm chương 1 Đại số 8 - Đề 4

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phxay tính: (2x2 – 3yz + x3)b)(2x + 3)2+ (2x – 3)2 – (2x + 3)(4x – 6) + xyc) (4x2 + 4x + 1) : (2x + 1)Câu 2: (2 điểm) Phân tích các nhiều thức sau thành nhân tử: a.) 3x + 3y – x2– 2xy – y2c) x3 – x + 3x2y + 3xy2 – y + y3Bài 3: (2 điểm) ) Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử :a) x2– y2– 2x – 2yb. 18 m2– 36 mn + 18 n2 – 72 p2Bài 4: (2 điểm)a, Rút gọn biểu thức : A = x2( x + y ) + y2 ( x + y ) + 2x2y + 2xy2b. Làm tính phân chia : ( x3+ 4x2 – x – 4 ) : ( x + 1 )Bài 5: (1 điểm) Tìm x , y biết : x ( 3x + 2 ) + ( x + 1 )2 – ( 2x – 5 )( 2x + 5 ) = – 12Bài 6: (1 điểm) Tìm n ∈ Z nhằm 2n2 + 5n – 1 chia hết mang lại 2n - 1..........Mời chúng ta mua file tư liệu giúp thấy văn bản đưa ra tiết