Bài Tập Toán Hình Lớp 6 Chương 1

  -  

Đáp án và giải bài xích ôn tập chương thơm 1 hình lớp 6: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 127 SGK Tân oán 6 tập 1.

Bạn đang xem: Bài tập toán hình lớp 6 chương 1

Bài 1. Đoạn trực tiếp AB là gì?

Đoạn thẳng AB là hình tất cả điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm trong lòng A cùng B.

Bài 2. Cho bố điểm A,B,C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm trong lòng B Và C.

*

 + Vẽ con đường trực tiếp qua hai điểm A,B

+ Vẽ tia AC

+Vẽ đoạntrực tiếp BC

+Xác định điểm M nằm trong lòng hai điểm B cùng C

Bài 3 trang 127. a, Đánh vệt hai điểm M, N. Vẽ mặt đường trực tiếp a và mặt đường trực tiếp xy giảm nhau tại M với mọi không trải qua N. Vẽ điểm A trên tia My.


b, Xác định điểm S trên đường trực tiếp a thế nào cho S, A, N trực tiếp sản phẩm. Trong trường hòa hợp con đường trực tiếp AN song song cùng với đường trực tiếp a thì gồm vẽ đạt điểm S không? Vì sao?

*

Khi AN//a thì ko vẽ được điểm S vì chưng hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên thì không tồn tại điểm thông thường.

Bài 4 . Vẽ bốn con đường trực tiếp sáng tỏ. Đặt tên cho những giao điểm nếu như có.

Xem thêm:

Trường hòa hợp 1: 4 con đường thẳng biệt lập giảm nhau:


*

Trường thích hợp 2: 4 đường thẳng sáng tỏ ko giảm nhau:

*

Bài 5 trang 127 ôn tập cmùi hương 1. Cho bố điểm A, B, C thế nào cho B nằm giữa A cùng C. Làm gắng như thế nào để chỉ đo nhị lần, nhưng mà hiểu rằng độ nhiều năm của tất cả bố đoạn trực tiếp AB, BC, AC? Hãy nêu các phương pháp có tác dụng không giống nhau.

*

+ Cách 1: Đo độ lâu năm đoạntrực tiếp AB với BC => đoạnthẳng AC = AB + BC

+ Cách 2: Đo độ nhiều năm đoạntrực tiếp AB cùng AC => đoạnthẳng BC = AC – AB

+Cách 3: Đo độ nhiều năm đoạn.thẳng AC với BC => đoạntrực tiếp AB = AC – BC

Bài 6 trang 127 Toán 6 tập 1. Cho đoạn thẳng AB lâu năm 6 centimet. Trên tia AB rước điểm M làm sao để cho AM = 3 cm.a) Điểm M có nằm trong lòng nhì điểm A cùng B không? Vì sao?b) So sánh AM với MB.c) M gồm là trung điểm của AB không?

*

a) Điểm M có nằm trong lòng nhì điểm A và B vì chưng trên tia AB có AM b) Vì M nằm giữa 2 điểm A và B, Ta có: AM + MB = AB3 + MB = 6Hay MB = 6 – 3 = 3 (cm) Vậy: AM = MB (vì chưng thuộc bởi 3 cm)c) M là trung điểm của AB, do M nằm trong lòng A, B (Câu a) cùng AM = MB (câu b).

Bài 7 trang 127. Cho đoạn thẳng AB = 7 centimet. Vẽ trung điểm I của đoạn trực tiếp AB.

*

Vì I là trung điểm của AB nên: IA + IB = AB với IA= IB

Do đó: IA = IB = AB/2 =7/2=3,5(cm)Trên tia AB, vẽ điểm I sao cho AI = 3,5 centimet.

Bài 8. Vẽ hai đường trực tiếp xy với zt giảm nhau trên O. Lấy A trực thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C ở trong tia Oy, D nằm trong tia Oz làm sao để cho OA = OC = 3 centimet, OB = 2 centimet, OD = 2 OB.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1: A Visit From A Pen Pal, Giáo Án Tiếng Anh Lớp 9

*

Vẽ hai tuyến phố thẳng xy với zt cắt nhau tại O.Lấy A ở trong tia Ox, C nằm trong tia Oy làm thế nào để cho OA = OC = 3 (cm).Lấy B trực thuộc tia Ot, D nằm trong tia Oz sao để cho OB = 2 cm, OD = 2 OB = 2.2 = 4 (cm).