Bài tập unit 13 lớp 6 activities and the seasons

  -  
A. The weather trang 134 sgk Tiếng Anh 6B. Activities in the seasons trang 138 sgk Tiếng Anh 6D. Grammar (Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Unit 13 Activities & the seasons trang 134 sgk Tiếng Anh 6 bao hàm rất đầy đủ ngôn từ bài học kèm câu vấn đáp (nhắc nhở trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài bác tập tất cả vào sách giáo khoa giờ anh lớp 6 với 4 khả năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) thuộc cấu trúc ngữ pháp, tự vựng,.. để giúp những em học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: Bài tập unit 13 lớp 6 activities and the seasons

Unit 13. Activities và the seasons – Hoạt cồn cùng các mùa

A. The weather trang 134 sgk Tiếng Anh 6

(Thời tiết)

1. Listen & repeat trang 134 sgk Tiếng Anh 6

*

Tạm dịch:

a) It is hot in the summer: Mùa htrần, ttách rét.

b) It is cold in the winter: Mùa đông, ttránh lạnh.

c) It is warm in the spring: Mùa xuân, trời ấm.

d) It is cool in the fall: Mùa thu, trời đuối.

2. Practise with a partner. Ask và answer questions about the weather trang 135 sgk Tiếng Anh 6

(Thực hành với bạn thuộc học tập. Hỏi vả trả lời câu hỏi về thời tiết.)

Example

What’s the weather lượt thích in the summer? ⇒ It’s hot.

Answer: (Trả lời)

– What’s the weather like in the spring? ⇒ It’s warm.

– What’s the weather lượt thích in the fall / autumn? ⇒ It’s cool.

– What’s the weather like in the winter? ⇒ It’s cold.

Tạm dịch:

Ví dụ

Thời máu ra sao vào mùa hè? ⇒ Ttránh rét.

***

– Thời ngày tiết như thế nào vào mùa xuân? ⇒ Ttránh nóng.

– Thời tiết ra sao vào mùa thu? ⇒ Ttách mát.

– Thời máu ra sao trong đợt đông? ⇒ Ttránh giá.

3. Listen và repeat. Then ask & answer the questions trang 135 sgk Tiếng Anh 6

*

Tạm dịch:

a) I lượt thích hot weather: Tôi phù hợp tiết trời lạnh.

b) We like cold weather: Chúng tôi phù hợp thời tiết rét.

c) She likes cool weather: Cô ấy yêu thích thời tiết non.

d) They like warm weather: Họ ưng ý tiết trời ấm.

Answer: (Trả lời)

– What weather do you like? ⇒ I lượt thích cool weather.

– What weather does your friend like? ⇒ He likes cold weather.

– What weather vị they lượt thích ? ⇒ They like warm weather.

Tạm dịch:

– Thời huyết mình muốn gì? ⇒ Tôi say đắm khí hậu lạnh lẽo.

– Quý Khách của mình muốn khí hậu gì? ⇒ Anh ấy mê thích khí hậu giá.

– Họ mê say khí hậu nào? ⇒ Họ say đắm thời tiết ấm cúng.

4. Read trang 136 sgk Tiếng Anh 6

*

*

Tạm dịch:

Lúc trời lạnh, Ba đi bơi lội.

Khi trời giá buốt, anh ấy đùa soccer.

khi ttránh đuối, anh ấy chạy cỗ.

lúc ttránh độ ẩm, anh ấy đi câu.

Now practise with a partner. (Bây tiếng thực hành thực tế cùng với các bạn cùng học.)

a) What does Ba bởi when it …? ⇒ When it’s …, he… .

b) When bởi vì you do when it’s …? ⇒ When it’s …, I … .

Answer: (Trả lời)

a) A: What does Ba bởi when it’s hot?

B: He goes swimming.

A: What does Ba vì chưng when it’s cool?

B: He goes for a walk.

Xem thêm: Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Văn Lớp 8 Tập 1 41), Chương Trình Địa Phương (Phần Văn)

A: What does Ba vày when it’s warm?

B: He goes fishing.

b) A: What vì you vì chưng when it’s hot?

B: I go swimming.

A: What do you do when it’s cold?

B: I play football.

A: What vày you bởi vì when it’s warm?

B: I go walking.

Tạm dịch:

a) A: Ba làm gì khi ttránh nóng?

B: Anh ấy đi bơi lội.

A: Ba làm cái gi lúc trời mát?

B: Anh ấy đi dạo.

A: Ba làm gì lúc trời ấm?

B: Anh ấy đi câu cá.

b) A: Bạn làm những gì khi ttách nóng?

B: Tôi đi bơi lội.

A: Bạn làm những gì Lúc trời lạnh?

B: Tôi chơi bóng đá.

A: Quý khách hàng làm cái gi lúc trời ấm?

B: Tôi quốc bộ.

5. Rethành viên trang 137 sgk Tiếng Anh 6

*

B. Activities in the seasons trang 138 sgk Tiếng Anh 6

1. Listen & repeat trang 138 sgk Tiếng Anh 6

*

*

Tạm dịch:

a) Vào mùa xuân Shop chúng tôi hay chơi láng chuyền.

b) Thông thường họ đi chơi thuyền khơi vào ngày thu.

c) Tôi thường đi tập bơi vào ngày hè.

d) Cô ấy thường thường xuyên chơi cầu lông vào mùa thu.

e) Chúng tôi luôn luôn luôn chai nhẵn rổ vào ngày đông.

f) Mùa dông anh ấy ko khi nào đi câu

2. Write lists of things you vì in the different seasons trang 139 sgk Tiếng Anh 6

(Viết danh sách rất nhiều bài toán em làm cho trong những mùa khác nhau.)

*

Answer: (Trả lời)

a) In the spring: going walking, going for a walk in the park, having a bike ride in the country.

b) In the summer: going swimming, going sailing, playing some sports such as football, tennis, badminton,…

c) In the fall or autumn: going fishing, going camping,…

d) In the winter: watching TV, reading books,…

***

Minc : What do you bởi in the spring?

Ba : I always ride my bike. What bởi you do?

Minh : I go walking in the park. What bởi vì you vị in the summer?

Ba : I often go camping.

Minh : In the autumn?

Ba : Well, I usually go fishing.

***

In the spring, I often go walking, especially in the evening or go for a walk in the park. Sometimes, I have sầu a bike ride in the country. In the summer, I often go on holiday on mv uncle’s farm. Here, I help my uncle with his farm work.

Tạm dịch:

a) Vào mùa xuân: đi dạo, quốc bộ trong khu vui chơi công viên, đi xe đạp làm việc miền quê.

b) Vào mùa hè: đi bơi lội, đi thuyền khơi, chơi một trong những môn thể thao như soccer, quần vợt, cầu lông, …

c0 Vào ngày thu xuất xắc mùa thu: đi câu cá, đi cắm trại, …

d) Vào mùa đông: coi TV, xem sách, …

***

Minh: Bạn làm gì vào mùa xuân?

Ba: Tôi luôn luôn đạp xe cộ. quý khách hàng làm cho gì?

Minh: Tôi đi dạo vào khu vui chơi công viên. quý khách làm cái gi vào mùa hè?

Ba: Tôi thường đi cắm trại.

Minh: Vào mùa thu?

Ba: Tôi thường xuyên đi câu cá.

***

Vào ngày xuân, tôi hay quốc bộ, đặc biệt là vào đêm hôm hoặc quốc bộ trong khu dã ngoại công viên. Thông thường, tôi đi xe đạp điện ở một miền quê. Vào mùa hè, tôi thường xuyên đi nghỉ trên nông trại của chú vv. Tại trên đây, tôi góp crúc của tớ với các bước nông trại của chính bản thân mình.

3. Rethành viên trang 139 sgk Tiếng Anh 6

*

Dưới đây là phần Từ vựng giờ đồng hồ anh lớp 6 Unit 13 Activities và the seasons:

C. Vocabulary (Phần Từ vựng)

– activity /æk’tiviti/ (n): hoạt động, sinc hoạt

– season /’si:zn/ (n): mùa

– weather /’weθə/ (n): thời tiết

– Summer /’sʌmə/ (n): mùa hè

– Winter /wintə/ (n): mùa đông

– Autumn /’ɔ:təm/ (n): mùa thu

– Fall /fɔ:l/ (n): mùa thu

– Spring /spriɳ/ (n): mùa xuân

– rain /rein/ (n/v): mưa

– rainy season /’reini ‘si:zn/ (n): mùa mưa

– wet season /wet’si:zn/ (n): mùa mưa

– dry season /drai ‘si:zn/ (n): mùa khô

– sunny season /’sʌni’si:zn/ (n): mùa nắng

– hot /hɔt/ (adj): nóng

– cold /kould/ (adj): rét mướt, rét

– cool /ku:l/ (adj): mát

– warm /wɔ:m/ (adj): ấm

– dry /drai/ (adj): khô

– wet /wet/ (adj): ướt, độ ẩm ướt

– humid /’hju:mid/ (adj): ẩm, độ ẩm ướt

– sultry /’sʌltri/ (adj): oi bức

– basketball /’bɑ:skitbɔ:l/ (n): bóng rổ

– volleyball /’vɔlibɔ:l/ (n): trơn chuyền

– go for a walk /gou fɔ ə wɔ:k/ (v): đi dạo

– go sailing /gou seiliɳ/ (v): đi dạo thuyền buồm

– die /dai/ (v): chết

Dưới đấy là phần Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 Unit 13 Activities and the seasons:

D. Grammar (Ngữ pháp)

1. Hỏi thời tiết

Để hỏi về thời tiết như thế nào, các em sử dụng mẫu câu:

What + be + THE WEATHER LIKE + …?

What is the weather like today? Thời huyết hôm nay như thế nào?What is the weather lượt thích in Hanoi? Thời ngày tiết Hà Thành như thế nào?What is the weather like here in the sunny season? Vào mùa hè, khí hậu tại đây như vậy nào?

Để trả lời đến câu hỏi thời tiết, chúng ta thường thực hiện mẫu mã câu It + be + tính từ bỏ chỉ khí hậu.

Các tính từ bỏ chỉ khí hậu rất có thể là: cool: mát; wet: ướt; sultry: oi bức; hot: nóng; windy: có gió; cold: lạnh; cloudy: các mây; chilly: lạnh lẽo thấu xương; foggy: các sương mù; sunny: gồm nắng; misty: những sương muối; rainy: gồm mưa; icy: đóng băng; fine: trời đẹp; frosty: giá chỉ rét; dull: những mây; stormy: có bão; overcast: u ám; dry: khô; humid: ẩm ướt.

2. Mệnh đề When

Câu: When it’s hot, Ba goes swimming. gồm nhì thành phần:

Thành phần chính: Ba goes swimming

Thành phần chỉ thời gian: When it’s hot.

cũng có thể bảo rằng câu trên là 1 trong dạng Mệnh đề quan hệ nam nữ, trong những số đó Mệnh đề quan hệ When mang đến chúng ta thấu hiểu rộng về thời hạn của fan xuất xắc thiết bị cơ mà fan nói ước ao nói đến.

Nếu mệnh đề when làm việc đầu câu, những em chú ý thực hiện vệt phảy (,) để khác nhau cùng với mệnh đề bao gồm. Nếu mệnh đề when sinh sống cuối câu, họ ko buộc phải áp dụng lốt phảy. Ví dụ:

What does he vì chưng when it is hot? Cậu ấy làm cái gi khi trời nóng?When it is cold, he plays soccer. Khi ttránh giá buốt, cậu ta nghịch đá bóng.

Xem thêm: Nêu Thành Phần Hóa Học Và Tính Chất Của Xương Người, Hệ Vận Động

He plays soccer when it’s cold.

Bài trước

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài tập giờ đồng hồ anh lớp 6 Unit 13 Activities & the seasons trang 134 sgk Tiếng Anh 6 không hề thiếu, nthêm gọn cùng chính xác độc nhất. Chúc chúng ta làm bài bác Tiếng Anh tốt!