TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP, BÀI TẬP TIẾNG ANH 5 UNIT 15 (CÓ ĐÁP ÁN): WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?

  -  

quý khách hàng đã coi bản rút gọn gàng của tư liệu. Xem với mua ngay lập tức bản tương đối đầy đủ của tài liệu trên trên đây (89.41 KB, 4 trang )


VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng bản quy định, biểu mẫu mã miễn phí

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP. 5

THEO UNIT

UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?

I. Read and complete. (Đọc và xong xuôi.)why/ future/ fields/ farmer/ look after/ work

1. A: What would he lượt thích to be in the _____1_____ ?B: He’d like to lớn be a _____2_____ .

Bạn đang xem: Từ vựng, ngữ pháp, bài tập tiếng anh 5 unit 15 (có đáp án): what would you like to be in the future?

2. A: Where would he lượt thích khổng lồ ______3____ ?B: He’d like khổng lồ work in the _____4_____ .

3. A: _____5_____ would he lượt thích to be a farmer?B: Because he’d lượt thích to lớn ______6____ farm animals.

II. Complete the sentences with the words in box. Use the correct forms of the words. (Hoànthành câu cùng với những từ đến sẵn. Sử dụng dạng đúng của từ.)

Doctor / Teacher / Pilot/ Worker/ Architect/ Farmer1. ____________ teach pupils at schools.

2. ____________ look after patients in hospitals.3. ____________ design houses & buildings.4. ____________ work in the fields.


(2)

VnDoc - Tải tư liệu, văn uống phiên bản pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí

6. ____________ fly planes.

Xem thêm: Sinh Học 8 Bài 23 Thực Hành Hô Hấp Nhân Tạo, Bài 23: Thực Hành: Hô Hấp Nhân Tạo

III. Read và match. (Đọc với nối)

1. What would you lượt thích to lớn be when you grow up? A. Because I’d like khổng lồ write stories forchildren.

2. Why would you lượt thích to be a writer? B. He’d lượt thích to lớn play table tennis.

3. Where would Mai like to work? C. I’d lượt thích lớn be a writer.

4. What would Phong like to do in his free

time? D. She’d like khổng lồ work in a hospital.

IV. Read và complete the table. (Đọc cùng ngừng bảng)

A. Hello. My name’s Tony. I’d lượt thích lớn be a pilot in the future. I’d lượt thích lớn fly planes & visit othercountries. It’s very exciting. I hope my dream will come true one day!

B. Hi. My name’s Lien. I’d lượt thích lớn be a nurse when I grow up. I’d like to lớn look after patients and workwith other people in a hospital. It’s hard work but very exciting.

Xem thêm: Soạn Bài Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thủy Tinh (Chi Tiết), Soạn Bài Sơn Tinh, Thủy Tinh

Name Job in the future They’s like lớn ....

Tony (1) ____________________ Fly planes,visit other countries

Lien (2) ____________________ Look after patients, work with other people


V. Put the words in order to lớn make sentences. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn hảo.)

1. like / would / future / the / you / khổng lồ / what / be / in ?

=> ____________________________________________ ?2. would / where / like / you / work / to ?


(3)

VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng bạn dạng quy định, biểu mẫu mã miễn phí

=> ____________________________________________ ?4. you / be / like / a / would / footballer / khổng lồ ?

=> ____________________________________________ ?5. with / like / you / would / work / who / khổng lồ ?

=> ____________________________________________ ?

Đáp án

I. Read và complete. (Đọc với ngừng.)

1 - future; 2 - farmer; 3 - work; 4 - fields; 5 - Why; 6 - look after

II. Complete the sentences with the words in box. Use the correct forms of the words. (Hoànthành câu cùng với các tự đến sẵn. Sử dụng dạng đúng của trường đoản cú.)

1 - Teacher; 2 - Doctor; 3 - Architect; 4 - Farmer; 5 - Worker; 6 - Pilot

III. Read and match. (Đọc với nối)

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B

IV. Read và complete the table. (Đọc cùng kết thúc bảng)

1 - Pilot; 2 - Nurse

V. Put the words in order lớn make sentences. (Sắp xếp các trường đoản cú thành câu hoàn chỉnh.)


(4)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bạn dạng điều khoản, biểu mẫu mã miễn phí

3 - Why would you lượt thích lớn be a nurse?4 - Would you like to lớn be a footballer?5 - Who would you lượt thích lớn work with?

Mời chúng ta đoc bài viết liên quan tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như:Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5

Luyện thi Tiếng Anh lớp 5 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-5


Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5n: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-5Anh: https://vndoc.com/thi-vao-lop-6-mon-tieng-anh

Tài liệu liên quan


*
Bài biên soạn ĐỀ THI HSG LỚP 5 GIỮA KÌ II. CÓ ĐÁP.. ÁN 3 742 0
*
Trắc nghiệm sinc học lớp 12 theo từng chương thơm bao gồm đáp án 41 108 6,268
*
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG CHƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN VẬT LÍ 200 1 0
*
De KT giua ky 2 tháng TV lop 5 NH 10 -11 teo dap an 5 287 0
*
De KT giua ky 2 tháng Toan lop 5 Nh 10 - 11 teo dap an 5 581 0
*
De kiem tra cuoi hoc ky II Lop 5 (Du cac tháng , co dap an) 6 556 0
*
BÀI tập về những DẠNG của ĐỘNG từ tất cả đáp án (TRẮC NGHIỆM +TỰ LUẬN) 28 14 8
*
Bộ đề thi HSG lớp 5 môn Toán,TV có giải đáp 67 701 0
*
*
Những bài tập viết lại câu ôn thi HSG tất cả câu trả lời môn anh 12 6 145
*


Tài liệu các bạn search tìm vẫn chuẩn bị sẵn sàng cài đặt về


(9.37 KB - 4 trang) - Tải Trắc nghiệm giờ Anh lớp 5 Unit 15 What would you like lớn be in the future? - các bài luyện tập tiếng Anh 5 theo từng Unit tất cả lời giải
Tải bạn dạng không thiếu ngay
×