Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 Có Đáp Án

  -  

Bài tập tiếng Anh Unit 11 lớp 4: What time is it? bao gồm đáp án

Mời những em vào tđắm đuối khảo Trắc nghiệm giờ Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? bao gồm đáp án vị pgdtxhoangmai.edu.vn tham khảo và đăng mua nhằm mục tiêu mang đến cho các em nguồn tư liệu học hành hữu dụng để nâng cấp kỹ năng và kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Unit 11 lớp 4 What time is it? công dụng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 có đáp án

Exercise 1. Choose the correct answer. 

1. What time is it?

A. It is a cloông xã. 

B. He is a doctor. 

C. It is ten o"clochồng. 

2. What time does she go to bed? - She ______ at 10 p.m.

A. goes bed

B. goes lớn bed

C. go to bed

3. I go lớn school at _______. 

A. 6 p.m

B. 12 o"clock

C. seven o"clock

Exercise 2. Read và fill in the table.

Hi, I"m Quan. I get up at 7 o"cloông chồng. I have breakfast at 7.15 a.m. I go to lớn school at half past seven. I have sầu lunch at twelve o"clochồng. I go bachồng trang chủ at 4.30 p.m.


Activities Time
get up (1)________
(2)__________ 7.15 a.m
Go khổng lồ school (3)_________
(4)________ 12 o"clock
(5)_______ 4.30 p.m

Exercise 3: Write the time in 2 ways:

Ex: 6:10 – It’s six ten. – It’s ten pass six.

1) 5: 15

2) 5:30

3) 6: 24

4) 6: 45

5) 7: 05

6) 8: 29

7) 13: 38

8) 14: 50

9) 19: 10

10) 21: 40

Exercise 4: Translate into English:

1) Bây giờ đồng hồ là mấy giờ? – Bây giờ là 8 giờ đúng.

....................................................................................

2) Quý khách hàng tới trường cơ hội mấy giờ? – Tớ đi học thời gian 6 giờ đồng hồ 45.

....................................................................................

3) Cô ấy xem truyền ảnh cơ hội 7 tiếng về tối.

....................................................................................

4) Cô ấy đi ngủ lúc 9 giờ 30 buổi tối.

....................................................................................


5) Họ nghịch soccer vào chiều tối.

....................................................................................

6) Quý khách hàng đã ở chỗ nào vào ngày hôm qua? – Tớ đã ngơi nghỉ sngơi nghỉ thụ.

....................................................................................

7) Bạn vẫn làm gì vào sáng sủa công ty nhật tuần trước? - Tớ đang tưới nước đến các cành hoa sinh hoạt vào vườn cửa.

....................................................................................

8) Linda bữa sáng thời điểm 6 giờ đồng hồ 30.

....................................................................................

9) Mẹ tôi tỉnh dậy sớm vào buổi sáng sớm.

....................................................................................

10) Bố bạn đi làm việc thời điểm mấy giờ? – Ông ấy đi làm việc thời gian 7 tiếng 10.

....................................................................................

11) Quý khách hàng làm cái gi vào buổi chiều? – Tớ có tác dụng bài xích tập của mình.

....................................................................................

EX 5: Complete the sentence:

1. What time …………………. it?

- It…………………. 9 o’clock.

2. What ………………….is it?

- It…………………. ten twelve sầu.

3. What time …………………you get up?

- I get up …………………. six o’cloông xã.

4. …………………. vì you go to school?


- I go …………………. At six thirty.

5. What …………………. vày you have lunch?

- I have lunch …………………. twelve sầu o’clochồng.

6. What time …………………. she/ he get up?

- He/ She …………………. up at six o’clochồng.

Ex 6: Matching

1 - A

B

1. Hi Nam, How are you?

a. Yes, I bởi vì.

2. I’m fine, thanks. What are you doing?

b. I go lớn school at seven o’cloông xã.

3. Do you lượt thích English?

c. I’m well. And you?

4. What time bởi vì you go khổng lồ school?

d. I have sầu lunch at 12 o’cloông xã.

5. What time bởi you have lunch?

e. I’m learning English.

Xem thêm: Top 6 Bài Soạn Văn 9 Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự, Miêu Tả Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự

2 - A

B

0. What’s your name?

a. My name’s Hung

1. Where is Alan from?

b. Yes, she does.

2. I’m sorry. I’m late.

c. I like Music and science.

3. What subjects bởi you like?

d. Yes, I can.

4. Can you play football?

e. Not at all.

5. Does she like English?

f. There are twelve sầu books.

6. How many books are there on the shelf?

g. He is from Singapore.

Ví dụ: 0 - A

ĐÁP ÁN

Exercise 1. Choose the correct answer.

1 - C; 2 - B; 3 - C;

Exercise 2. Read và fill in the table.

1 - 7 o"clock;

2 - Have breakfast;

3 - 7.30 hoặc half past seven;

4 - Have sầu lunch;

5 - Go baông chồng home;

Exercise 3: Write the time in 2 ways:

2 - It is five thirty. - It is half past five.

3 - It is six twenty - four. - It is twenty - four past six.

4 - It is a quarter to seven. - It is six forty-five.

5 - It is seven five sầu. - It is five sầu past seven.

6 - It is eight twenty - nine. - It is twenty -nine past eight.


7 - It is thirteen thirty - eight. - It is thirty - eight khổng lồ thirteen.

8 - It is fourteen fifty. - It is ten lớn fifteen.

9 - It is nineteen ten. - It is ten past nineteen.

10 - It is twenty- one forty. - It is forty to twenty-one.

Exercise 4: Translate inlớn English:

1 - What time is it? - It is 8 o"clochồng.

2 - what time vị you go to school? - I go khổng lồ school at 6.45.

3 - She watches TV at 7 o"clock.

4 - She goes lớn bed at half past nine.

5 - They play football in the afternoon.

6 - Where were you yesterday? - I was at the zoo.

7 - What did you vị on Sunday morning? - I watered the flowers in the garden.

8 - Lindomain authority eats breakfast at half past six.

9 - My mother gets up in the morning.

10 - What time does your father go to work? - He goes lớn work at 7.10.

11 - What bởi vì you vì chưng in the afternoon? - I vị my homework.

EX 5: Complete the sentence:

1. What time …………is………. it?

- It………is…………. 9 o’clock.

2. What …………time……….is it?

- It……………is……. ten twelve.

3. What time …………do………you get up?

- I get up …………at………. six o’clochồng.

4. ……………What time……. vì chưng you go lớn school?

- I go ………lớn school…………. At six thirty.

5. What …………time………. vày you have sầu lunch?

- I have lunch …………at………. twelve o’clochồng.

6. What time ………does…………. she/ he get up?

- He/ She …………gets………. up at six o’clochồng.

Ex 6: Matching

1: 1 - c; 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - d

2: 1 - g; 2 - e; 3 - c; 4 - d; 5 - b; 6 - f

Trên đấy là những bài tập Unit 11 tiếng Anh lớp 4 kèm lời giải. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài xích tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 4, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, ... được update tiếp tục trên pgdtxhoangmai.edu.vn.

Xem thêm: Bài (2 Điểm) Một Xe Máy Đi Từ A Lúc 8 Giờ 37 Phút, Câu Hỏi Của Pn Là Ngọc Hà


Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc prúc huynh tsay đắm gia đội học tập tập: Tài liệu giờ Anh Tiểu học - chỗ cung ứng không hề ít tư liệu ôn tập giờ Anh miễn phí dành cho học sinh đái học tập (7 - 11 tuổi).