Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 12

  -  

3. Put the words in order. Then read aloud.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 12

 (Sắp xếp những từ bỏ sau theo thứ trường đoản cú đúng. Sau kia đọc lớn chúng.)

*

Hướng dẫn giải:

1. There is a garden over there.

2. The house is very nice.

3. Is there a garage near the house?

4. What colour is your house?

Tạm dịch:

1. Có một khu vườn bên đó.

2. Ngôi đơn vị khôn xiết đẹp.

3. Nhà nhằm xe cạnh nhà nên không?

4. Ngôi đơn vị của khách hàng màu gì?

C. SPEAKING (Nói)

Read and ask the questions (Đọc với đặt câu hỏi)

*

Hướng dẫn giải:

a. Is that your house?

b. Is this your bedroom?

c. Is the kitchen large/big?

d. Is the garage new?

Tạm dịch:

a. Đó là nhà của công ty phải không?

Vâng. Đó là công ty của mình.

b. Đây là phòng để ngủ của doanh nghiệp cần không?

Vâng. Đây là phòng để ngủ của tớ.

c. Nhà bếp này to lớn bắt buộc không?

Không, nó không lớn. Nó nhỏ dại.

d. Nhà để xe này mới đề nghị không?

Không, nó ko bắt đầu. Nó cũ.

D. READING  (Đọc)

1. Read và complete.

Xem thêm: Những Thành Tựu Văn Hóa Thời Cận Đại, Lịch Sử 11 Bài 7:

 (Đọc và trả thành)

big / very / there"s / behind / house

Tom: This is my (1) ________.

Mai: Wow! It"s (2) ________ ! Is there a garage?

Tom: No, there isn"t. But (3) ________ a garden. Come và see it.

Mai: It"s (4) ________ beautiful!

Tom: There"s a pond (5) ________the house.

Mai: Well, I lượt thích ponds. Let"s go and see it.

Hướng dẫn giải:

1. house

2. big

3. there"s

4. very 

5. behind

Tạm dịch:

Tom: Đây là công ty của tớ.

Mai: Wow! Nó lớn! Đó là bên để xe pháo cần không?

Tom: Không, đó chưa phải. Nhưng tất cả một khu vườn. Đến trên đây cùng coi.

Mai. Nó khôn xiết đẹp mắt.

Tom: Có một cái ao sau đơn vị.

Mai: Tuyệt, tớ say mê ao. Hãy đi cùng xem

2. Read and tiông chồng.

Xem thêm: Soạn Văn 7 Bài Văn Bản Báo Cáo, Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo

(Đọc và chọn)

*

Hướng dẫn giải:

*

Tạm dịch: 

Xin chào! Tên của mình là Nam. Đây là bên của mình. Nó to. Có một khu vườn sống trước công ty. Có những câu trong vườn. Không gồm công ty để xe. Phòng khách thì rộng, nhưng phòng phòng bếp thì nhỏ dại.