Bài tập ôn cuối năm toán 7 phần hình học

  -  

Giải Tân oán lớp 7 Bài tập Ôn cuối năm

A – Phần Đại số


Bài 1 (trang 88 SGK Toán thù 7 tập 2): Thực hiện những phnghiền tính:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

– Vẽ đường thẳng qua M vuông góc với a tại P.. cắt b tại Q.

Bạn đang xem: Bài tập ôn cuối năm toán 7 phần hình học

– Vẽ đường thẳng qua M vuông góc với b tại R cắt a tại S.

Xem thêm: Soạn Bài Đối Thoại Độc Thoại Và Độc Thoại Nội Tâm Trong Văn Bản Tự Sự

– Vẽ đường thẳng qua M vuông góc với SQ.

Xem thêm: Giải Bài 56-57 Thực Hành Tìm Hiểu Tình Hình Môi Trường Ở Địa Phương

=> Đây chính là đường qua M và qua giao điểm của hai đường a, b.

Bài 11 (trang 92 SGK Toán thù 7 tập 2): Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy đánh màu sắc để xác định phần bên phía trong của tam giác gồm những điểm M sao cho:

MA Hướng dẫn: Trước tiên đánh màu sắc, để xác định những điểm M ở vào tam giác mà lại MA

*