Bài Tập Hình Học Lớp 9 Có Lời Giải

  -  
80 Bài tập Hình học lớp 9 là tài liệu ôn luyện hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 9. Với bộ tài liệu này sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức, trau dồi kỹ năng làm bài cũng như đánh giá lại khả năng của mình. Hy vọng với tài liệu này, các bạn sẽ ngày càng học tốt môn Toán hình học lớp 9.

Bạn đang xem: Bài tập hình học lớp 9 có lời giải


Bài 1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P.Chứng minh rằng:1. Tứ giác CEHD, nội tiếp .2. Bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn.3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.4. H và M đối xứng nhau qua BC.5. Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.

Xem thêm: Những Bài Tập Toán Lớp 3 Học Kỳ 2 Năm 2021 Có Đáp Án Và File Tải

Lời giải:1. Xét tứ giác CEHD ta có:Góc CEH = 900 (Vì BE là đường cao)Góc CDH = 900 (Vì AD là đường cao)=> góc CEH + góc CDH = 1800Mà góc CEH và góc CDH là hai góc đối của tứ giác CEHD. Do đó CEHD là tứ giác nội tiếp2. Theo giả thiết: BE là đường cao => BE ┴ AC => góc BEC = 900.CF là đường cao => CF ┴ AB => góc BFC = 900.Như vậy E và F cùng nhìn BC dưới một góc 900 => E và F cùng nằm trên đường tròn đường kính BC.Vậy bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn.3. Xét hai tam giác AEH và ADC ta có: góc AEH = góc ADC = 900; góc A là góc chung
=> Δ AEH ˜ Δ ADC => AE/AD = AH/AC=> AE.AC = AH.AD.* Xét hai tam giác BEC và ADC ta có: góc BEC = góc ADC = 900; góc C là góc chung=> Δ BEC ˜ Δ ADC => AE/AD = BC/AC => AD.BC = BE.AC.4. Ta có góc C1 = góc A1 (vì cùng phụ với góc ABC)góc C2 = góc A1 ( vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BM)=> góc C1 = góc C2 => CB là tia phân giác của góc HCM; lại có CB ┴ HM => Δ CHM cân tại C=> CB cũng là đương trung trực của HM vậy H và M đối xứng nhau qua BC.5. Theo chứng minh trên bốn điểm B, C, E, F cùng nằm trên một đường tròn=> góc C1 = góc E1 (vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung BF)Cũng theo chứng minh trên CEHD là tứ giác nội tiếpgóc C1 = góc E2 (vì là hai góc nội tiếp cùng chắn cung HD)góc E1 = góc E2 => EB là tia phân giác của góc FED.Chứng minh tương tự ta cũng có FC là tia phân giác của góc DFE mà BE và CF cắt nhau tại H do đó H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.Bài 2.

Xem thêm: Soạn Bài Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Cú Pháp (Chi Tiết), Soạn Bài Thực Hành Một Số Phép Tu Từ Cú Pháp

Cho tam giác cân ABC (AB = AC), các đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE.Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp .Bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.Chứng minh ED = 1/2BC.Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O).Tính độ dài DE biết DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.
Lời giải:1. Xét tứ giác CEHD ta có:góc CEH = 900 (Vì BE là đường cao)góc CDH = 900 (Vì AD là đường cao)=> góc CEH + góc CDH = 1800Mà góc CEH và góc CDH là hai góc đối của tứ giác CEHD. Do đó CEHD là tứ giác nội tiếp2. Theo giả thiết: BE là đường cao => BE ┴ AC => góc BEA = 900.AD là đường cao => AD ┴ BC => BDA = 900.Như vậy E và D cùng nhìn AB dưới một góc 900 => E và D cùng nằm trên đường tròn đường kính AB.Vậy bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn.3. Theo giả thiết tam giác ABC cân tại A có AD là đường cao nên cũng là đường trung tuyến=> D là trung điểm của BC. Theo trên ta có góc BEC = 900.Vậy tam giác BEC vuông tại E có ED là trung tuyến => DE = 1/2 BC.4. Vì O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE nên O là trung điểm của AH => OA = OE => tam giác AOE cân tại O => góc E1 = góc A1 (1).Theo trên DE = 1/2 BC => tam giác DBE cân tại D => góc E3 = góc B1 (2)Mà góc B1 = góc A1 (vì cùng phụ với góc ACB) => góc E1 = góc E3 => góc E1 + góc E2 = góc E2 + góc E3Mà góc E1 + góc E2 = góc BEA = 900 => góc E2 + góc E3 = 900 = góc OED => DE ┴ OE tại E.Vậy DE là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại E.5. Theo giả thiết AH = 6 Cm => OH = OE = 3 cm.; DH = 2 Cm => OD = 5 cm. Áp dụng định lí Pitago cho tam giác OED vuông tại E ta có ED2 = OD2 – OE2 ↔ ED2 = 52 – 32 ↔ ED = 4cm