Bài Tập Hai Đường Thẳng Vuông Góc Lớp 7

  -  

a) Dùng thước trực tiếp và eke vẽ đoạn thẳng đi qua B với vuông góc cùng với AC trên E, vẽ đoạn thẳng đi qua C cùng vuông góc với AB tại F.

Bạn đang xem: Bài tập hai đường thẳng vuông góc lớp 7

b) Đo những góc 

*
 
*

c) Hotline H là giao điểm cảu BE cùng CF. Đo góc EHF.

4. Cho tam giác ABC có 

*
> 90º.

a) Dùng thước trực tiếp và eke vẽ đoạn trực tiếp trải qua A với vuông góc cùng với BC tại D, vẽ đoạn trực tiếp đi qua B với vuông góc cùng với AC trên E, vẽ đoạn trực tiếp trải qua C cùng vuông góc cùng với AB tại F.

b) Vẽ H là giao điểm của những mặt đường thẳng AD và CF. Dùng thước để khám nghiệm xem cha điểm E, B, H gồm thẳng hàng giỏi không?

5. Vẽ lại hình dưới đây cùng nêu rõ trình tự vẽ hình (điểm A đến trước)

6. Cho góc 

*
bởi 120º. Tia OC nằm trong lòng nhị tia OA, OB sao cho 
*
= 30º. Hãy chứng minh rằng OB vuông góc với OC.

7.

Xem thêm: Bài 33 : Vấn Đề Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Theo Ngành Ở Đồng Bằng Sông Hồng

Vẽ hai tuyến phố thẳng a và b vuông góc cùng nhau trên M. Trên con đường thẳng a lấy những điểm A, B phân biệt làm thế nào cho MA = MB. Trên đường thẳng b mang điểm C, D biệt lập làm sao để cho MC = MD. Tìm các đường trung trực trong mẫu vẽ.

8. Cho góc 

*
bởi 40º. Vẽ tia OC là tia đối của tia OA. Tính 
*
biết rằng:

a) OD vuông góc cùng với OB, các tia OD cùng OA nằm trong nhì nửa phương diện phẳng đối nhau bờ OB.

b) OD vuông góc cùng với OB, những tia OD cùng OA ở trong và một nửa khía cạnh phẳng bờ OB.

Dạng 5. 

9. Cho góc 

*
bởi 50º. Điện thoại tư vấn OC là tia phân giác của góc 
*
. Vẽ tia OE là tia đối của OA, vẽ tia OD vuông góc cùng với OC (tia OD phía bên trong góc 
*
. Hãy chứng tỏ rằng tia OD là tia phân giác của 
*
.

10. Cho góc 

*
bởi 130º. Trong góc 
*
vẽ những tia OC, OD sao cho OC 
*
OA , OD 
*
OB. Tính 
*
.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 6 Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2

11. Cho 

*
bởi 140º. Ở ngoại trừ góc 
*
, vẽ các tia OC, OD sao cho OC 
*
OA , OD 
*
OB. Vẽ tia OE là tia phân giác của góc 
*
, vẽ tia OF là tia đối của tia OE. Vì sao tia OF là tia phân giác của góc 
*
?