Bài 8 Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

  -  
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 trang 28 SGK Toán 7 Tập 1. Cho tỉ lệ thức

Xem chi tiết
Bạn đang xem: Bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 29 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 29 SGK Toán 7 Tập 1. Dùng dãy tỉ số bằng nhau

Xem chi tiết


*
Bài 54 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Tìm hai số x va y, biết

Xem chi tiết


*
Bài 55 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y, biết x: 2 = y: (-5) và x - y = -3

Xem chi tiết


*
Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2/5 và chu vi bằng 28m

Xem chi tiết


*
Bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 57 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn có tất cả 44 viên bi

Xem chi tiết


*
Bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1. Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây.

Xem chi tiết


*
Bài 59 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 59 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên

Xem chi tiết


*
Bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 60 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Xem chi tiết


*
Bài 61 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 61 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Tìm ba số x, y , z, biết rằng

Xem chi tiết


*
Bài 62 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 62 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Tìm hai số x và y

Xem chi tiết
Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 3 Kể Về Quê Hương Em, Tập Làm Văn Miêu Tả Lớp 3 Miêu Tả Về Quê Hương Em

*
Bài 63 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức...

Xem chi tiết


*
Bài 64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1. Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khôi s7 là 70 học sinh.

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số 7

Xem chi tiết


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 8 - Chương 1 - Đại số

Xem chi tiết


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài


Xem thêm: Giải Toán 6 Bài 16: Ước Chung Và Bội Chung, Ước Chung Và Bội Chung

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pgdtxhoangmai.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.