Bài 7 trường hợp đồng dạng thứ ba

  -  

Giải bài 7: Trường phù hợp đồng dạng máy cha - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 72. Phần dưới vẫn lí giải trả lời cùng giải đáp những câu hỏi vào bài học. Cách chế biến cụ thể, dễ dàng nắm bắt, Hi vọng những em học sinh vắt xuất sắc kiến thức bài học kinh nghiệm.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG cùng HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. a) Cho $Delta $ ABC và $Delta $ A"B"C" nlỗi hình 41. Chứng tỏ $Delta $ ABC $syên $ $Delta $ A"B"C"

*

Điền vào địa điểm trống (...) nhằm hoàn thành xong lời giải

Lấy E trên AB làm thế nào để cho AE = A"B". Từ E kẻ con đường thẳng tuy vậy tuy nhiên với BC giảm Ac trên F.

Bạn đang xem: Bài 7 trường hợp đồng dạng thứ ba

Suy ra: $Delta $ AEF $syên ổn $ $Delta $...... và $widehatAEF$ = $widehatABC$ (nhị góc đồng vị).

Do $widehatA"B"C"$ =..........( mang thiết) nên $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$.

Vì vậy $Delta $ AEF = $Delta $ A"B"C" ( $widehatA$ = $widehatA"$; AE = A"B"; $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $slặng $ $Delta $.......

Từ (1) cùng (2) suy ra $Delta $ ABC $syên ổn $ $Delta $.......

Trả lời:

Lấy E trên AB sao để cho AE = A"B". Từ E kẻ mặt đường thẳng tuy vậy tuy vậy với BC giảm Ac tại F.

Suy ra: $Delta $ AEF $sim $ $Delta $ ABC và $widehatAEF$ = $widehatABC$ (nhị góc đồng vị).

Xem thêm: Soạn Văn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Nghị Luận (Ngắn Gọn), Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Nghị Luận

Do $widehatA"B"C"$ =$widehatABC$ ( trả thiết) nên $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$.

Vì vậy $Delta $ AEF = $Delta $ A"B"C" ( $widehatA$ = $widehatA"$; AE = A"B"; $widehatAEF$ = $widehatA"B"C"$).

Nên $Delta $ AEF $syên ổn $ $Delta $ A"B"C" 

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC $syên ổn $ $Delta $ A"B"C".

c) Trong các tam giác dưới đây (h.42), đa số cặp tam giác như thế nào đồng dạng với nhau? Hãy giải thích.

*

Trả lời:

Trong hình 42d và 42e.

$Delta $ A"B"C" có $widehatA"$ = $70^circ$ ; $widehatB"$ = $60^circ$ $Rightarrow $ $widehatC"$ = $50^circ$

$Delta $ D"E"F" có $widehatE"$ = $60^circ$; $widehatF"$ = $50^circ$ $Rightarrow $ $widehatD"$ = $70^circ$

Vì $Delta $ A"B"C" cùng $Delta $ D"E"F" tất cả $widehatA"$ = $widehatD"$ = $70^circ$; $widehatB"$ =$widehatE"$ = $60^circ$ cần $Delta $ A"B"C" $syên ổn $ $Delta $ D"E"F.

Xem thêm: Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim Lớp 2 : Có Công Mài Sắt, Có Ngày Nên Kim

2.a) Cho ABC cùng A"B"C" đồng dạng gồm con đường cao khớp ứng là AH và A"H" như hình 43. call tỉ số đồng dạng của nhị tam giác là k. Chứng minh: $fracAHA"H"$ = k.