Bài 56 Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh

  -  

Giải Công nghệ 10 Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanhI. XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO HỘ GIA ĐÌNH

Giải quyết tình huống: (sgk trang 183 Công nghệ 10):

Trả lời:

a) Xác định chiến lược doanh thu bán hàng của hộ gia đình

Doanh thu bán hàng = lệch giá sáng sủa + lệch giá trưa + doanh thu tối

=100*5000+5000*200+3000*100

= 1800000.

b) Xác định mức giá thành trả công trạng động:

Ngân sách trả lao động động= chi phí công nhân viên cấp dưới đun nấu ăn* số lượng nhân viên cấp dưới nấu nướng ăn+ chi phí công nhân viên cấp dưới phục vụ* số lượng nhân viên cấp dưới phục vụ

=80000*1+25000*4

=180000

c) Tính nhu yếu vốn sale (trả sử chi phí mua sắm chỉ chiếm khoảng 1/2 tổng lệch giá phân phối hàng)

Nhu cầu vốn sale = 50% tổng lệch giá bán hàng = 900.000.

II. XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP

Giải quyết tình huống: (sgk trang 184 Công nghệ 10):

Trả lời:

a) Xác định chiến lược tổng giá trị bán hàng của doanh nghiệp

Tỏng nút bán sản phẩm của doanh nghiệp = nhu cầu thị phần sản phẩm A + nhu cầu thị trường món đồ B + nhu cầu thị trường mặt hàng C

= 54.000.000+10.000.000+25.000.000+30.000.000

b) Xác định nấc buôn bán nghỉ ngơi từng Thị Trường của doanh nghiệp

Mức cung cấp ở thị phần địa pmùi hương = mức chào bán ngơi nghỉ Thị phần địa phương sản phẩm A + mức cung cấp sinh hoạt Thị trường địa phương món đồ B + nấc buôn bán ở Thị Trường địa phương thơm sản phẩm C

= đôi mươi.000.000+10.000.000+30.000.000

= 60.000.000

Mức phân phối làm việc Thị Phần lấn cận: 10.000.000+15.000.000=25.000.000

Mức chào bán sống Thị trường khác: 24.000.000

c) Xác định planer tổng giá trị mua sắm và chọn lựa của doanh nghiệp

Tổng quý giá download là: 22.000.000 + 17.000.000 + 42 ngàn.000=81.000.000

d) Xác định planer sở hữu từng mặt hàng cùng nguồn sản phẩm của doanh nghiệp

Hàng A:

- Thương hiệu 1 là (22000.000 – 2.000.000) * 60% = 12 nghìn.000

- Cơ sở hai là (22000.000 – 2 nghìn.000) * 40% = 8.000.000

Hàng B:

- Cơ stại một = cơ sở cả 2 = (17.000.000 – 3.000.000)/2 = 7.000.000

Hàng C:

- Cơ sở 1 = 38.000.000* 40% = 15.200.000

- Clàm việc ssống 2= Cửa hàng 3=38.000.000*30% = 11.400.000

e) Xác định tổng mức ngân sách của doanh nghiệp

Tổng ngân sách = giá thành mua sắm và chọn lựa hóa + giá cả quản lí lí và ngân sách khác

= 81.000.000 + 18.000.000

= 99.000.000

f) Xác định mức lợi nhuận của doanh nghiệp

Mức lợi tức đầu tư = Tổng mức buôn bán – Tổng đưa ra phí

III. HẠCH TOÁN HIỆU QUẢ KINH DOANH

Giải quyết trường hợp 1: (sgk trang 185 Công nghệ 10):

Trả lời:

- Tổng doanh thu: 100 * 5000 + 200 * 5000 + 3000 * 100 = 1.800.000

- Ngân sách ghê doanh: 30 * 5.000 + 25 * 30.000 + đôi mươi.000 + 90.000 + 30.000 + 50.000 + (100 * 3000) * 60% + 80.000 + 100.000 + 100.000 = 1.550.000

- Lợi nhuận: 1.800.000 – 1.550.000 = 250.000

Giải quyết tình huống 2: (sgk trang 186 Công nghệ 10):

Trả lời:

- Tổng lệch giá cung cấp hàng: 950.000 * 120 + 720 * 600.000 = 546.000.000

- giá cả kinh doanh: 120 * 800.000 + 720 * 500.000 = 456.000.000

- Lợi nhuận: 546.000.000 - 456.000.000 = 90.000.000

Giải quyết trường hợp 3: (sgk trang 187 Công nghệ 10):

Trả lời:

- Tổng doanh thu một năm của doanh nghiệp: (6.000 * 100.000 + 10.000 * 150.000 + 4.000 * 200.0000) * 12 = 34.800.000.000

- Chi tiêu có tác dụng sản phẩm (6.000 * 80.000 + 1trăng tròn.000 * 10.000 + 170.000 * 4.000) * 12= 28.3đôi mươi.000.000

- Lợi nhuận cho khách hàng là 50%: (34.800.000.000 - 28.3đôi mươi.000.000) / 2 = 3.240.000.000