BÀI 5 SGK TOÁN 9 TẬP 2 TRANG 37

  -  

b) Tìm tía điểm (A, B, C) có thuộc hoành độ (x = -1,5) theo vật dụng tự vị trí bố đồ vật thị. Xác định tung độ khớp ứng của chúng.

Bạn đang xem: Bài 5 sgk toán 9 tập 2 trang 37

c) Tìm tía điểm (A", B", C") có cùng hoành độ (x = 1,5) theo trang bị tự nằm ở ba đồ vật thị. Kiểm tra tính đối xứng của (A) với (A"), (B) với (B"), (C) và (C").

d) Với từng hàm số trên, hãy search giá trị của (x) để hàm số đó có giá trị nhỏ duy nhất.


Lời giải


a) +) Vẽ vật thị hàm số (y = dfrac12x^2)

Cho (x=1 Rightarrow y=dfrac12). Đồ thị đi qua (left(1; dfrac12 ight)).

Cho (x=-1 Rightarrow y=dfrac12).Đồ thị trải qua (left(-1; dfrac12 ight)).

Cho (x=2 Rightarrow y=dfrac12. 2^2=2). Đồ thị hàm số đi qua điểm ((2; 2)).

Cho (x=-2 Rightarrow y=dfrac12.(-2)^2=2).Đồ thị hàm số đi qua điểm ((-2; 2)).

Đồ thị hàm số (y=dfrac12x^2) là parabol đi qua gốc tọa độ cùng các điểm trên.

+) Vẽ đồ gia dụng thị hàm số (y=x^2).

Cho (x=1 Rightarrow y=1). Đồ thị đi qua ((1; 1)).

Cho (x=-1 Rightarrow y=(-1)^2).Đồ thị trải qua ((-1; 1)).

Xem thêm: Ý NghĩA TruyệN An Dương Vương Và Mị Châu TrọNg ThủY, Cảm Nhận Về Truyền Thuyết Mị Châu

Cho (x=2 Rightarrow y=2^2=4). Đồ thị hàm số đi qua điểm ((2; 4)).

Cho (x=-2 Rightarrow y=(-2)^2=4).Đồ thị hàm số đi qua điểm ((-2; 4)).

Đồ thị hàm số (y=x^2) là parabol trải qua gốc tọa độ cùng các điểm trên.

+) Vẽ đồ thị hàm số (y=2x^2).

Cho (x=1 Rightarrow y=2.1^2=2). Đồ thị trải qua ((1; 2)).

Cho (x=-1 Rightarrow y=2.(-1)^2).Đồ thị trải qua ((-1; 2)).

Cho (x=2 Rightarrow y=2.2^2=8). Đồ thị hàm số trải qua điểm ((2; 8)).

Cho (x=-2 Rightarrow y=2.(-2)^2=8).Đồ thị hàm số trải qua điểm ((-2; 8)).

Đồ thị hàm số (y=2x^2) là parabol đi qua cội tọa độ và các điểm bên trên.

*

b)

Xác định điểm P.. trên trục Ox tất cả hoành độ (x = - 1,5). Qua P.. kẻ đường trực tiếp song tuy vậy cùng với trục Oy, nó cắt những đồ thị (y = dfrac12x^2;y = x^2;y = 2x^2) lần lượt tại (A;B;C)

Hotline (y_A,y_B,y_C) theo thứ tự là tung độ những điểm (A, B, C). Ta có:

(eqalign & y_A = 1 over 2( - 1,5)^2 = 1 over 2.2,25 = 1,125 cr và y_B = ( - 1,5)^2 = 2,25 cr và y_C = 2( - 1.5)^2 = 2.2,25 = 4,5 cr )

c) Xác định điểm (P") bên trên trục Ox tất cả hoành độ (x = 1,5). Qua (P") kẻ con đường trực tiếp song tuy vậy với trục Oy, nó giảm những thiết bị thị (y = dfrac12x^2;y = x^2;y = 2x^2) theo lần lượt trên (A";B";C")

Điện thoại tư vấn (y_A",y_B",y_C")theo lần lượt là tung độ các điểm (A", B", C") . Ta có:

(eqalign và y_A" = 1 over 2(1,5)^2 = 1 over 2.2,25 = 1,125 cr & y_B" = (1,5)^2 = 2,25 cr & y_C" = 2(1.5)^2 = 2.2,25 = 4,5 cr )

Kiểm tra tính đối xứng: (A) với (A"), (B) cùng (B"), (C) và (C") đối xứng cùng nhau qua trục tung (Oy).

Xem thêm: Giải Bài Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Bài 12, Giải Tập Bản Đồ Địa Lý 7: Bài 12

d) Với mỗi hàm số đã đến ta đều có hệ số (a > 0) đề xuất O là vấn đề thấp tuyệt nhất của đồ thị.