Bài 49 Dân Cư Và Kinh Tế Châu Đại Dương

  -  
- Chọn bài bác -Bài 1: Dân sốBài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc bên trên nỗ lực giớiBài 3: Quần cư. Đô thị hóaBài 4: Thực hành: Phân tích lược đồ dân số với tháp tuổiBài 5: Đới lạnh. Môi trường xích đạo ẩmBài 6: Môi ngôi trường sức nóng đớiBài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa gió mùaBài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp trồng trọt sinh hoạt đới nóngBài 9: Hoạt đụng cấp dưỡng nông nghiệp & trồng trọt ngơi nghỉ đới nóngBài 10: Dân số cùng sức xay dân số tới tài ngulặng, môi trường xung quanh sinh hoạt đới nóngBài 11: Di dân và sự nở rộ city làm việc đới nóngBài 12: Thực hành: Nhận biế Điểm lưu ý môi trường thiên nhiên đới nóngBài 13: Môi trường đới ôn hòaBài 14: Hoạt rượu cồn NNTT làm việc đới ôn hòaBài 15: Hoạt hễ công nghiệp ngơi nghỉ đới ôn hòaBài 16: Đô thị hóa làm việc đới ôn hòaBài 17: Ô lây lan môi trường xung quanh ở đới ôn hòaBài 18: Thực hành: Nhận biết Đặc điểm môi trường thiên nhiên đới ôn hòaBài 19: Môi ngôi trường hoang mạcBài 20: Hoạt động tài chính của bé fan sống hoang mạcBài 21: Môi ngôi trường đới lạnhBài 22: Hoạt rượu cồn tài chính của bé fan ngơi nghỉ đới lạnhBài 23: Môi ngôi trường vùng núiBài 24: Hoạt hễ kinh tế của nhỏ tín đồ sống vùng núiBài 25: Thế giới to lớn cùng nhiều dạngBài 26: Thiên nhiên châu PhiBài 27: Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 28: Thực hành: Phân tích lược vật dụng phân bổ các môi trường tự nhiên và thoải mái, biểu thứ ánh sáng cùng lượng mưa sinh sống châu PhiBài 29: Dân cư xã hội châu PhiBài 30: Kinh tế châu PhiBài 31: Kinch tế châu Phi (tiếp theo)Bài 32: Các khoanh vùng châu PhiBài 33: Các khu vực châu Phi (tiếp theo)Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế tài chính của ba khoanh vùng châu PhiBài 35: Khái quát mắng châu MĩBài 36: Thiên nhiên Bắc MĩBài 37: Dân cư Bắc MĩBài 38: Kinh tế Bắc MĩBài 39: Kinh tế Bắc Mĩ (tiếp theo)Bài 40: Thực hành: Tìm gọi vùng công nghiệp truyền thống lâu đời ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời"Bài 41: Thiên nhiên Trung cùng Nam MĩBài 42: Thiên nhiên Trung cùng Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 43: Dân cư xóm hội Trung với Nam MĩBài 44: Kinch tế Trung và Nam MĩBài 45: Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tiếp theo)Bài 46: Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực thiết bị sinh sống sường đông và sường tây của hàng núi An-đetBài 47: Châu Nam Cực - chchâu âu giá tốt nhất cầm giớiBài 48: Thiên nhiên châu Đại DươngBài 49: Dân cư và tài chính châu Đại DươngBài 50: Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên và thoải mái của Ô-xtrây-li-aBài 51: Thiên nhiên châu ÂuBài 52: Thiên nhiên châu Âu (tiếp theo)Bài 53: Thực hành: Đọc, so với lược đồ gia dụng, biểu vật ánh sáng cùng lượng mưa châu ÂuBài 54: Dân cư làng mạc hội châu ÂuBài 55: Kinh tế châu ÂuBài 56: Khu vực Bắc ÂuBài 57: Khu vực Tây và Trung ÂuBài 58: Khu vực Nam ÂuBài 59: Khu vực Đông ÂuBài 60: Liên minc Châu ÂuBài 61: Thực hành: Đọc lược đồ vật, vẽ biểu đồ gia dụng cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính châu ÂuBẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ