Bài 3 phương trình bậc hai một ẩn

  -  

Trong các phương thơm trình sau, phương trình làm sao là phương thơm trình bậc nhì ? Chỉ rõ những thông số a, b, c của từng pmùi hương trình ấy:

a) (x^2– 4 = 0)

b) (x^3+ 4x^2– 2 = 0)

c) (2x^2+ 5x = 5)

d) (4x – 5 = 0)

e) (-3x^2= 0)


Giải phương trình (left( x - 2 ight)^2 = dfrac72) bằng phương pháp điền vào những khu vực trống (left( ... ight)) trong các đẳng thức: (left( x - 2 ight)^2 = dfrac72 Leftrightarrow x - 2 = ... Leftrightarrow x = ...)

Vậy phương trình có nhì nghiệm là: (x_1 = ...;x_2 = ...)


Đưa các phương trình sau về dạng (ax^2 + bx + c = 0)và chứng minh các thông số (a, b, c):

a)(5x^2 + 2x = 4 - x)

b) (3 over 5x^2 + 2x - 7 = 3x + 1 over 2)

c) (2x^2 + x - sqrt 3 = sqrt 3 x + 1);

d) (2x^2 + m^2 = 2(m - 1)x), (m) là 1 hằng số.

Bạn đang xem: Bài 3 phương trình bậc hai một ẩn


Giải các phương trình sau:

a) (x^2 - 8 = 0) b) (5x^2 - 20 = 0);

c) (0,4x^2 + 1 = 0); d) (2x^2 + sqrt 2 x = 0);

e) (- 0.4x^2 + 1,2x = 0).


Cho những pmùi hương trình:

a) (x^2 + 8x = - 2); b)(x^2 + 2x = dfrac13.)

Hãy cùng vào hai vế của từng phương trình thuộc một vài tương thích và để được một phương thơm trình cơ mà vế trái thành một bình pmùi hương.

Xem thêm: Thực Hiện Trật Tự An Toàn Giao Thông Gdcd 6, Bài 14: Thực Hiện Trật Tự, An Toàn Giao Thông


Bài 1: Tìm a, b, c trong mỗi phương trình sau :

a)(x^2 - 2x = 0)

b) (2x^2 + x - sqrt 2 = sqrt 2 x + 1.)

Bài 2: Giải pmùi hương trình :

a)(x^2 + sqrt 2 x = 0)

b) (x^2 - 6x + 5 = 0.)

Bài 3: Tìm m nhằm nhị phương trình sau bao gồm tối thiểu một nghiệm phổ biến :

(x^2 - mx = 0)(1) và (x^2 - 4 = 0) (2).


Bài 1: Tìm a, b, c trong mỗi pmùi hương trình sau :

a)(left( x - 2 ight)left( x + 3 ight) = 0)

b) (left( 2x - 3 ight)left( x + 1 ight) = 0.)

Bài 2: Cho phương trình : (x^2 + mx - 35 = 0.)

a) Tìm m, biết rằng phương trình gồm một nghiệm (x = 7.)

b) Giải phương thơm trình cùng với m vừa kiếm được.

Xem thêm: Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 1 Điểm Và Vuông Góc Với Đường Thẳng

Bài 3: Tìm m nhằm phương thơm trình (x^2 + m = 0) bao gồm nghiệm.


Bài 1: Cho pmùi hương trình (x^2 + px + q = 0.) Tìm p cùng q, hiểu được pmùi hương trình có hai nghiệm (x = 3) và (x = 4.)

Bài 2: Giải phương thơm trình : (left( x - 1 ight)left( x + 2 ight) + 2 = 0.)

Bài 3: Tìm tọa độ giao điểm của những đồ gia dụng thị hai hàm số sau :

(y = x^2) và (y = 4x - 3.)


Bài 1: Tìm m để pmùi hương trình sau vô nghiệm : (x^2 + 2x - m = 0.)

Bài 2: Giải phương trình : (x^2 - 5x - 6 = 0.)

Bài 3: Tìm p, q để nhì phương trình sau tương đương:

(x^2 - 4 = 0)cùng (x^2 + px + q = 0.)


Bài 1: Cho phương thơm trình (x^2 + left( 1 + sqrt 3 ight)x + sqrt 3 = 0). Số như thế nào sau đấy là nghiệm cảu pmùi hương trình: ( x = 1; x = − 1;) (x = sqrt 3 ); (x = - sqrt 3 .)

Bài 2: Giải pmùi hương trình : (x^2 - 5x + 7 = 0.)

Bài 3: Tìm tọa độ giao điểm của thiết bị thị hai hàm số sau :

(y = 4x^2)với (y = 4x + 3.)


Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe & human stupidity; and I"m not sure about the universe.”