Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn

  -  

Bài học tiếp sau vào chương này bao hàm định hướng cực kì độc đáo tương quan tới góc cùng rất đa số bài xích toán thực tế kích say mê trí tưởng tượng với sức trí tuệ sáng tạo nhiều chủng loại .pgdtxhoangmai.edu.vn hi vong đang là nguồn tư liệu có lợi mang lại các bạn học viên đon đả !

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Tổng quan liêu lý thuyết

I. Tỉ số lượng giác của một góc nhọn

1. Mở đầu 

*

2. Định nghĩa

*
Nhận xét :

$sin alpha $cos alpha

Chú ý : 

*

II. Tỉ con số giác của hai góc phụ nhau

*

Định lí

Nếu nhì góc prúc nhau thì sin góc này bằng côsin góc tê , tang góc này bởi côtang góc tê .

Bạn đang xem: Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn

Ta gồm : 

$sin altrộn =cos eta $$cos altrộn =sin eta $$ ung altrộn =cot eta $$cot alpha = ung eta $

Bảng tỉ con số giác của những góc đặc biệt như sau :

*


Câu 10: Trang 76 - sgk tân oán 9 tập 1

Vẽ một tam giác vuông bao gồm một góc nhọn $34^circ$ rồi viết các tỉ con số giác của góc $34^circ$ .


Câu 11: Trang 76 - sgk toán thù 9 tập 1

Cho tam giác ABC vuông trên C, trong các số đó AC = 0,9m ; BC = 1,2m . Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra những tỷ con số giác của góc A.

Xem thêm: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác Góc Cạnh Góc, Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác: Góc


Câu 12: Trang 76 - sgk toán 9 tập 1

Hãy viết các tỉ con số giác sau thành tỉ con số giác của những góc nhỏ tuổi hơn $45^circ$ :

$sin 60^circ$ ; $cos 75^circ$ ; $sin 52^circ30"$ ; $cot 82^circ$ ; $ ã 80^circ$


Câu 13: Trang 77 - sgk tân oán 9 tập 1

Dựng góc nhọn $alpha $ , biết :

a. $sin alpha =frac23$

b. $cos altrộn =0,6$

c. $ ã altrộn =frac34$

d. $cot alpha =frac32$


Câu 14: Trang 77 - sgk toán thù 9 tập 1

Sử dụng khái niệm tỉ số các lượng giác của một góc nhọn nhằm minh chứng rằng: Với góc nhọn $altrộn $ tùy ý, ta tất cả :

a. $ ung alpha =fracsin alpha cos alpha $ 

$cot altrộn =fraccos alpha sin altrộn $

$chảy altrộn .cot alpha =1$

b. $sin ^2alpha +cos ^2altrộn =1$

 


Câu 15: Trang 77 - sgk toán thù 9 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết cos B = 0,8, hãy tính những tỷ số lượng giác của góc C.

Gợi ý: thực hiện bài bác tập 14.

Xem thêm: Thế Nào Là Sống Và Làm Việc Có Kế Hoạch ? Nêu Ví Dụ? Giải Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 7


Câu 16: Trang 77 - sgk toán 9 tập 1

Cho tam giác vuông tất cả một góc bằng $60^circ$  cùng cạnh huyền tất cả độ lâu năm bởi 8. Hãy tìm độ lâu năm của cạnh đối diện góc $60^circ$ .