Bài 129 Trang 50 Sgk Toán 6 Tập 1

  -  

Luyện tập Bài §15. Phân tích một vài ra thừa số nguyên ổn tố, chương thơm I – Ôn tập với té túc về số tự nhiên, sách giáo khoa toán thù 6 tập một. Nội dung bài bác giải bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán thù 6 tập 1 bao gồm tổng vừa lòng công thức, kim chỉ nan, cách thức giải bài tập phần số học tập gồm vào SGK toán thù để giúp những em học viên học tập tốt môn toán thù lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 129 trang 50 sgk toán 6 tập 1

Lý thuyết

1. Phân tích một quá số ra số ngulặng tố là gì?

Ví dụ: Viết số 300 dưới dạng một tích của không ít quá số to hơn 1, với mỗi vượt số lại làm cho những điều đó (nếu gồm thể)?

Chẳng hạng có tác dụng như sau:

300 = 6 .50 = 2 . 3 . 2 . 25 = 2 . 3 . 2 . 5 . 5

300 = 3. 100 = 3. 10 .10 = 3. 2 . 5 . 2 . 5

300 = 3 . 100 = 3. 4 . 25 = 3 . 2 . 2 . 5 . 5

Các số 2, 3, 5 là những số ngulặng tố. Ta bảo rằng 300 đã làm được so sánh ra thừa số nguim tố.

( Rightarrow ) Phân tích một số trong những thoải mái và tự nhiên to hơn 1 ra vượt số nguyên tố là viết số đó bên dưới dạng một tích các vượt số nguyên tố.

Crúc ý:

– Dạng đối chiếu ra thừa số ngulặng tố của mỗi số nguim tố là chính viết số kia.

– Mọi hòa hợp số hồ hết đối chiếu được ra quá số ngulặng tố.

2. Cách đối chiếu một trong những thừa số nguim tố.

Ta còn có thể tích số 300 ra thừa số ngulặng tố “theo cột dọc”:

*

Do đó 300 = 2 .2.3.5.5

Viết gọn gàng bởi luỹ quá, ta được: (300 = 2^2.3.5^2)

(Trong cách so sánh một số ra quá số nguyên tố, ta thường viết những ước ngulặng tố theo thứ trường đoản cú trường đoản cú nhỏ mang lại mập.)

Nhận xét: Dù đối chiếu một trong những ra thừa số nguyên tố bằng cách như thế nào thì cuối cùng ta cũng được cùng một hiệu quả.

Ví dụ: Phân tích các số sau ra vượt số ngulặng tố:

a. 120; b. 900 c. 100 000

Bài giải:

a. (120 m = 2^3.3.5)

b. (900 = 2^2.3^2.5^2)

c. (100 m 000 = 10^5 = 2^5.5^5)

Ví dụ: Phân tích các số sau ra quá số nguim tố rồi cho biết từng số đó phân chia hết cho các số nguyên tố nào?

a. 450 b. 2100

Bài giải:

a.(450 = 2.3^2.5^2). Số 450 chia không còn cho các số nguyên ổn tố 2, 3, 5

b. (2100 = 2^2.3.5^2.7). Số 2100 phân tách không còn cho các số ngulặng tố 2, 3, 5, 7.

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài bác 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk tân oán 6 tập 1. Các các bạn hãy xem thêm kỹ đầu bài bác trước khi giải nhé!

Luyện tập

pgdtxhoangmai.edu.vn ra mắt cùng với các bạn rất đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần số học 6 kèm bài xích giải chi tiết bài bác 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán 6 tập 1 của bài §15. Phân tích một số trong những ra quá số nguyên ổn tố vào chương thơm I – Ôn tập cùng vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài bác giải từng bài tập chúng ta coi dưới đây:

*
Giải bài 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk toán thù 6 tập 1

1. Giải bài xích 129 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

a) Cho số a = 5.13. Hãy viết tất cả các ước của a.

b) Cho số b = $2^5$ . Hãy viết tất cả các ước của b.

c) Cho số c = $3^2$.7. Hãy viết toàn bộ những ước của c.

Xem thêm: Soạn Bài Chủ Đề Và Dàn Bài Của Văn Tự Sự (Chi Tiết), Soạn Bài Chủ Đề Và Dàn Bài Của Bài Văn Tự Sự

Bài giải:

Muốn tìm các ước của $a.b$, ta tìm:

– Các ước của a,

– Các ước của b

– Tích của mỗi ước của a với cùng một ước của b.

Theo kia, ta có:

a) 5.13 bao gồm những ước là $1, 5, 13, 65.$

b) Các ước của $2^5$ là 1, 2, $2^2$, $2^3$, $2^4$, $2^5$ hay $1, 2, 4, 8, 16, 32.$

c) Các ước của $3^2$.7 là một, 3, $3^2$, 7, 3.7, $3^2$.7 tuyệt $1, 3, 9, 7, 21, 63.$

2. Giải bài xích 130 trang 50 sgk Toán 6 tập 1

Phân tích các số sau ra vượt số ngulặng tố rồi search tập phù hợp những ước của từng số:

$51; 75; 42; 30.$

Bài giải:

51 = 3.17, Ư(51) = 1; 3; 17; 51;

75 = 3.$5^2$, Ư(75) = 1; 3; 5; 25; 15; 75;

42 = 2.3.7, Ư(42) = 1; 2; 3; 7; 6; 14; 21; 42;

30 = 2.3.5, Ư(30) = 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

3. Giải bài 131 trang 50 sgk Tân oán 6 tập 1

a) Tích của nhì số tự nhiên bằng 42. Tìm từng số.

b) Tích của nhị số tự nhiên a với b bằng 30. Tìm a và b, hiểu được a

Bài giải:

a) hotline hai số tự nhiên đề xuất search là a cùng b (a

4. Giải bài bác 132 trang 50 sgk Tân oán 6 tập 1

Tâm có $28$ viên bi. Tâm mong muốn xếp số bi đó vào trong túi sao cho số bi sinh hoạt những túi phần lớn bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (của cả ngôi trường thích hợp xếp vào một trong những túi).

Bài giải:

Vì số bi ở các túi cân nhau buộc phải số túi đề xuất là ước của 28.

Ta có 28 = $2^2$.7. Suy ra tập hợp các ước của 28 là 1; 2; 4; 7; 14; 28.

Vậy số túi có thể xếp 28 viên bi là: $1, 2, 4, 7, 14, 28$.

5. Giải bài 133 trang 51 sgk Toán 6 tập 1

a) Phân tích số 111 ra vượt số nguyên ổn tố rồi tìm tập vừa lòng những ước của 111.

b) Ttốt vệt * vì chữ số phù hợp hợp: $overline**$ . * = 111.

Bài giải:

a) Ta có: 111 = 3.37. Tập vừa lòng Ư(111) = 1; 3; 37; 111.

Xem thêm:

b) Từ câu a suy ra nên cố $overline**$ thông qua số 37 với ráng * là số 3, ta được: $37. 3 = 111$.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm cho bài bác tốt thuộc giải bài bác tập sgk toán thù lớp 6 cùng với giải bài xích 129 130 131 132 133 trang 50 51 sgk tân oán 6 tập 1!