Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1

  -  

Hướng dẫn giải bài bác 12,3,4 trang 5Bài 5,6 trang 6 SGK Toán thù 8. Bài tập 1,2,3,4,5,6 – Bài 1: Nhân đối kháng thức với đa thức. Cmùi hương 1: Phép nhân và phxay phân tách các nhiều thức – Môn toán lớp 8 tập 1.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 5 sgk toán 8 tập 1

A. Một số kiến thức và kỹ năng cơ bản

Muốn nắn nhân một solo thức với 1 đa thức ta nhân đối chọi thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức rồi cùng các tích với nhau.

A(B+C)= AB+AC

B. Giải bài xích tập SGK nhân đối chọi thức cùng với đa thức trang 5,6

Bài 1. (SGK trang 5Làm tính nhân:

a) x2(5x3 – x – 1/2);

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y;

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy).

HD: a) x2(5x3 – x -1/2) = x2. 5x3 + x2 . (-x) + x2 . (-1/2)

= 5x5 – x3 – 1/2x2

b) (3xy – x2 + y)2/3x2y = 2/3x2y . 3xy +2/3x2y . (- x2) + 2/3x2y . y = 2x3y2 – 2/3x4y + 2/3x2y2

c) (4x3– 5xy + 2x)(-1/2xy) = -1/2xy . 4x3 + (-1/2xy) . (-5xy) + (- 1/2xy) . 2x

= -2x4y +5/2x2y2 – x2y.

Bài 2 trang 5. Thực hiện tại phép nhân, rút gọn gàng rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = -6 với y = 8;

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2 – x) tại x =1/2với y = -100.

HD: a) x(x – y) + y (x + y) = x2 – xy +yx + y2= x2+ y2

cùng với x = -6, y = 8 biểu thức có giá trị là (-6)2 + 82 = 36 + 64 = 100

b) x(x2  – y) – x2 (x + y) + y (x2– x) = x3 – xy – x3 – x2y + yx2 – yx= (2x-2y) – (x2 -2xy +y2) =2(x-y) – (x-y)2

Với x =một nửa, y = -100 biểu thức có mức giá trị là -2 . một nửa. (-100) = 100.

Bài 3 trang 5. Tìm x, biết:

a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30;

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15.


Lời giải: a) 3x (12x – 4) – 9x (4x – 3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

15x = 30

Vậy x = 2.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 9 Các Phương Châm Hôi Thoại, Các Phương Châm Hội Thoại

b) x (5 – 2x) + 2x (x – 1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

3x = 15

x =5

Bài 4. Đố: Đoán tuổiquý khách hàng hãy lấy tuổi của mình:

– Cộng thêm 5;

– Được bao nhiêu mang nhân với 2;

– Lấy hiệu quả bên trên cộng với 10;

– Nhân tác dụng vừa tìm được cùng với 5;

– Đọc tác dụng cuối cùng sau khi sẽ trừ đi 100.


Tôi vẫn đoán được tuổi của doanh nghiệp. Giải mê thích vì sao.

Đáp án: Nếu Điện thoại tư vấn số tuổi là x thì ta bao gồm kết quả ở đầu cuối là:

<2(x + 5) + 10> . 5 – 100 = (2x + 10 + 10) . 5 – 100

= (2x + 20) . 5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Thực hóa học tác dụng sau cùng được gọi lên đó là 10 lần số tuổi của bạn

Vì vậy, khi gọi kết quả sau cùng, thì tôi chỉ bài toán vứt đi một chữ số 0 sinh hoạt tận thuộc là ra số tuổi của bạn. Chẳng hạn bạn đọc là 140 thì tuổi của công ty là 14.

Bài 5 toán thù 8 tập 1. Rút gọn biểu thức:

a) x (x – y) + y (x – y);

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1).

Giải: a) x (x – y) + y (x – y) = x2 – xy+ yx – y2

= x2 – xy+ xy – y2

= x2 – y2

b) xn – 1 (x + y) – y(xn – 1 + yn – 1) =xn+ xn – 1y – yxn – 1 – yn

= xn + xn – 1y – xn – 1y – yn

= xn – yn.

Bài 6. (trang 6 môn tân oán 8 tập 1). . Đánh dấu x vào ô mà lại em cho rằng lời giải đúng:

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 với y = 1(a là hằng số) là

a
-a+2
-2a
2a

Giải: Tgiỏi x = -1, y = 1 vào biểu thức, ta được

a(-1)(-1 – 1) + 13(-1 + 1) = -a(-2) + 10 = 2a.

Vậy ghi lại x vào ô trống tương ứng với 2a.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Các Dạng Bài Tập Chương Nguyên Tử Hóa 10 Chương 1 Nguyên Tử

———

Một số kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng những em nên ghi nhớ Khi có tác dụng bài xích tập

1. Quy tắc nhân đối chọi thức với nhiều thức:

Muốn nhân một solo thức với 1 đa thức ta nhân solo thức cùng với từng số hạng của đa thức rồi cộng những tích với nhau.Công thức:

Cho A, B, C, D là các 1-1 thức, ta có: A(B + C – D) = AB + AC – AD.

2. Nhắc lại các phxay tính về lũy thừa:

an = a . a . a … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

a0 = 1 (a ≠ 0)

an . am = an + m

an : am = an – m (n ≥ m)

(am)n = am . n