anh ấy không biết tôi đã chết

Bỏ qua quýt nội dung

Tác giả: Thời Tể

Bạn đang xem: anh ấy không biết tôi đã chết

Edit : Ngọc Thủy Tiên

Nguồn QT: WiKiDich

Thể Loại: Tra công tiện thụ, SE, lôi

[Truyện còn đang được vô quy trình beta nên ko mượt, edit cũng tương đối tệ nữa]

VĂN ÁN

Tháng trước tiên nhưng mà tôi loại bỏ đi, Lục Giang Minh vẫn ăn đùa sung sướng

Tháng loại nhị nhưng mà tôi rời lên đường, Lục Giang Minh thỉnh phảng phất sẽ ảnh hưởng tổn thất ngủ

Tháng loại phụ vương nhưng mà tôi rời lên đường, Lục Giang Minh chính thức đi kiếm tôi

Chỉ tiếc là tôi vẫn bị tiêu diệt, hắn ko biết

[Còn một quãng tuy nhiên ko biết cần edit sao hết]

[Bệnh trầm tính thụ x Lăng nhăng công]

Cảnh báo của tác giả: Công ko khiết, rất nhiều lần nước ngoài tình. Tra công tiện thụ, BE.

Cảnh báo của edit: Công đặc biệt lấn giao phó

Chú ý: CÓ THỂ CHỬI CÔNG, CHỬI THỤ, CHỬI CẢ EDITOR NHƯNG TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHỬI TÁC GIẢ.

Chú ý 2: Mình là edit chỉ biết vài ba phụ vương chữ giờ trung chứ bản thân ko cần dịch fake ạ

Pass sẽ tiến hành gỡ vào cụ thể từng căn nhà nhật sản phẩm tuần, thời hạn kể từ 6h sáng sủa cho tới 16 giờ chiều.

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Xem thêm: tình yêu ảo tưởng

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Thông báo

Phiên nước ngoài 1

Phiên nước ngoài 2

Phiên nước ngoài 3

Thế giới tuy nhiên song 1

Xem thêm: chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi

Thế giới tuy nhiên song 2

Mình là Tịch Vân, bản thân tiếp tục cần mẫn edit Xem toàn bộ nội dung bài viết bởi vì Tịch Vân

Tác giả

Bình luận

https://new88.blue/